Formiran Savjet za osobe sa invaliditetom na području Grada Tuzle

Piše: Duška Rebić


Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović je krajem 2020. godine oformio Savjet za osobe sa invaliditetom na području Grada Tuzle, koji će djelovati stručno i savjetodavno. Gradonačelnik Imamović se susreo u prostorijama Gradske uprave sa članovima Savjeta koje čini sedam članova. Savjet čine predstavnici nevladinih organizacija: Suvad Zahirović, ispred Udruženja Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“, Tifa Tučić, ispred Udružanja građana oštećenog vida Tuzla, Vahid Đulović, ispred Udruženja za uzajamnu pomoć u nevolji “Fenix“, Jasmina Krivošija, ispred Udruženja “Koraci nade„ Enisa Bratanović, ispred Udruženja osoba sa invaliditetom „Lotosice“ Tuzla, Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu i Mirela Uljić ispred Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.


Na sastanku se između ostalog razgovaralo o načinu realizacije aktivnosti koje su se vodile u nadležnosti rada Savjeta kao i o planu rada Savjeta. Predstavnici nevladinih organizacija konstatovali su da je donešenjem odluke o formiranju Savjeta za osobe sa invaliditetom, gradonačelnik Imamović napravio značajan iskorak u primjeni kontrola o pravima osoba sa invaliditetom.

“Želimo da Tuzla bude grad empatije, što se može vidjeti kroz različite projekt” – kaže gradonačelnik Imamović.

Gradonačelnik je naglasio važnost Savjeta za osobe sa invaliditetom i izrazio je vjerovanje da će Savjet svojim djelovanjem pomoći donosiocima odluka da se nađu rješenja koja će biti kvalitetna.

“Gradonačelnik Imamović donešenjem Odluke o osnivanju Savjeta napravio značajan iskorak u primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i time omogućio da proces primjene počne tamo gdje ljudi žive i gdje se promjene osjete na kvalitetu života osoba sa invaliditeto“, istakao koordinator Savjeta za osobe sa invaliditetom, Suvad Zahirović.