Forbes: BiH najgora evropska zemlja za biznis

Na Forbesovoj listi 153 zemlje pogodne za biznis Bosna i Hercegovina se našla na nezavidnoj 97. poziciji. Ovime se naša zemlja našla u društvu Gvatemale, Zambije, Tunisa, Libana i Uzbekistana i najgore je plasirana ne samo u regiji, već i u cijeloj Evropi.

Američki magazin mjerio je više segmenata za razvoj biznisa, uključujući poreze, lične i ekonomske slobode, birokratiju, imovinska prava, inovacije, korupciju, tehnologiju, monetarne i trgovinske slobode i zaštitu investitora.

Najboljom zemljom za biznis proglašena je Velika Britanija, a najgorom Čad.

Od zemalja regije najbolje kotira Slovenija (32.), dok je Hrvatska na 51., Makedonija na 63. poziciji, a Crna Gora na 68., Srbija na 69. i Albanija na 71. mjestu.

U opisu koji stoji uz BiH navedeno je da ima ekonomiju u tranziciji sa ograničenim tržišnim reformama te da se njena privreda u velikoj mjeri oslanja na izvoz metala, energije, tekstila i najmeštaja, kao i na inostranu pomoć.

Visoko decentralizovana vlada otežava koordinaciju i reformu ekonomske politike, dok prekomjerna birokratija i segmentirano tržište obeshrabruju strane investitore, piše Forbes.

Stranke banke, prvensteno austrijske i italijanske, kontrolišu većinu bankarskog sektora, iako je najveća banka u entitetu Republika Srpska privatna domaća.

Konvertibilna marka, nacionalna valuta uvedena 1998. godine, vezana je za euro kroz aranžman valutnog odbora koji je zadržao povjerenje u valutu i olakšao pouzdane trgovinske veze sa evropskim partnerima.

U 2016. godini BiH je počela trogodišnji reprogram kredita MMF-a koji od zemlje zahtijeva da ispuni uslove vezane uz ekonomske reforme kako bi nastavila primati buduća sredstva za finansiranje, podsjeća Forbes i dalje spominje rat u BiH od 1992. do 1995. i njegov negativni utjecaj.

Najozbiljniji makroekonomski problem, prema pisanju poslovnog magazina, je visoka nezaposlenost, a ekonomski prioriteti BiH u narednom periodu morali bi biti: ubrzanje integracije u Evropsku uniju, jačanje fiskalnog sistema, reforma javne uprave, članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i osiguravanje ekonomskog rasta podsticanjem dinamičnog, konkurentnog privatnog sektora.