Federalna uprava policije i FUZIP istražuju zakonitost imenovanja direktora KUIP TK Muhameda Šadića ?!?

Vlada TK je 12.09.2018. godine nakon smjene direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK,  imenovala vršioca dužnosti, direktora Muhameda Šadića, u skladu sa Zakonom. Tako barem piše u Rješenju o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK od 12.09.2018. godine broj: 02/1-34-28716/18, a koje je potpisao premijer Vlade TK.

Kako doznajemo u toku je istraga Federalne uprave za inspekcijske poslove vezano za imenovanje aktuelnog direktora KUIP TK, Šadić Muhameda, kojom će se utvrditi istinitost prijavljenih kada je u pitanju njegovo imenovanje kao i da li je pomenuti imenovan na poziciju direktora u skladu sa zakonom.

Prema informacijama do kojih smo došli, radnje koje je poduzela Federalna uprava za inspekcijske poslove imaju za cilj utvrditi da li je prilikom imenovanja na poziciju direktora KUIP TK Muhamed Šadić ispunjavao opšte i posebne uslove tj. da li je imao položen stručni ispit za rad u organima državne službe. Prema istoj prijavi postupa i Federalna uprava policije koja vrši provjere prijavljenih navoda o imenovanju Muhameda Šadića  na poziciju direktora KUIP TK uprkos tome što nije ispunjavao potrebne uslove.

Kako će pravni sistem odgovoriti na prijavljene zloupotrebe i kršenja zakona, ostaje nam da vidimo.

(nezavisni.ba)