Evropskim novcem do IT platforme za brži odgovor za katastrofu

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA KOMMAND d

U Velikoj Gorici odražana je konferencija EU projekta COMMAND d  koji je nositelj Zagrebačka Župnija sa partnerima ,gradovima Tuzlom, Podgoricom , Skopjem i Tiranom.
COMMAND d je projekat pružanja podrške komandno-operativnom centru u pripravnosti za katastrofe kojim je cilj povećati spremnost i omogućiti povezivanje svih sudionika putem IT platforme.
Ukupna vrijednost projekta je 457.821, 97 Eura.Sa 85% iznosa sufinansirali ga je Evropska Unija i Glavna uprava za evropsku civilnu zaštitu i evropske operacije humanitarne pomoći , dok je preostalih 15% osigurala Zagrebačka županija.
Na konferenciji su predstavljena funkcionalnost inovativne IT platforme .Riječ je o velikoj bazi podataka koja je pružena kartografskim prikazima, tako da [i]se u svakom trenutku možete znati gdje se šta nalazi, tako da se putem platforme može komunicirati  i uživo sa operativnim snagama te raditi simulaciju.
Grad Tuzla je kao jedan od partnera u sklopu projekta dobio platformu prilagođenu svom području i istu će dalje nastaviti koristiti unosom podataka i implementaciji novih modula i programskih rješenja .
U sklopu konferencije održana je panel rasprava na temu „Ulaganje na informatički sistem civilne zaštite za krizno upravljanje.
Duška REBIĆ

[i]