Evropski univerzitet “Kallos” iz Tuzle: Kvalitet i znanje na prvom mjestu

Piše: Mubina Biščić-Delmanović

 Medicinski fakultet  na Evropskom  univerzitetu „Kallos“, veliku pažnju u obrazovanju, prije svega, posvećuje kvaliteti, uslovima rada, ali i praktičnom dijelu, kao važnom segmentu školovanja. Studentima je omogućena praksa u zdravstvenim institucijama.  

Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih nauka imaju ugovor sa UKC-om u Tuzli, prema kojem naučno-nastavna baza za naše studente, kao i za studente drugih univerziteta je ova zdravstvena ustanova, kazuje  prof.dr.Midhat Tabaković, dekan Medicinskog fakulteta na Evropskom univerzitetu „Kallos“ u Tuzli.

Ono po čemu se izdvajaju u odnosu na druge privatne školske ustanove, je pristup nastavnom procesu, ali i opremljenost kabineta.

-Što se tiče interesa i odaziva broja studenata, mi smo u cjelosti zadovoljni, mada bi taj broj mogao biti i veći. Mi ne preferiramo velike brojeve po svaku cijenu, ali ono na čemu insistiramo je kvalitet. Kada govorimo o kvalitetu, onda mislimo na višestruko značenje te riječi. Kvalitet u prostoru i opremljenosti, opremi medicinskoj i drugoj, neophodnoj za izvođenje edukativnog procesa, i teorijskog i praktičnog za studente Medicinskog fakulteta. Isto tako, mislim i na kvalitet nastavnog osoblja: profesora  i asistenata, koji učestvuju u nastavnom procesu, ističe prof.dr. Midhat Tabaković.

 Ono što izdvaja dekan na Medicinskom fakultetu, prof.dr. Midhat Tabaković je opremljenost koju imaju u kabinetu   anatomije, uključujući i ljudsko tijelo koje je urađeno posebnom metodom postinacije  u Njemačkoj.

 –Preparat predstavlja orginalno ljudsko tijelo, sa raznim presjecima i preparacijom pojedinih dijelova, kako organskog sistema, tako nerava, krvnih sudova, kožnog i potkožnog tkiva, centralnog nervnog sistema i drugo, što uz druge, kapacitete koje kabinet anatomije ima  i sa kojim raspolaže, omogućava maksimum u izvođenju ovakve nastave, pojašnjava prof.dr. Tabaković.

Važno je istaći, da su i jedni   Medicinski fakultet koji posjeduje tako pripremljeno ljudsko tijelo koje služi za edukaciju njihovih studenata.

-Mogli bi redom nabrajati: kabinet za fiziologiju, patofiziologiju, hemiju, mikrobiologiju, histologiju, fiziku, gdje recimo u kabinetu za mikroskopiranje koji je višenamjenski, posjedujemo savremene cajsove, elektronske mikroskope, gdje  praktično svaki student, raspolaže sa mikroskopom kao osnovnom jedinicom i svojim radnim mjestom i to sve uvezano u sistem centralne jedinice i monitoring praćenje od strane profesora, kazuje prof. dr. Tabakavić.

 Kao iskorak, tokom ljetnog semestra, na ovom fakultetu  napravljen je kabinet praktičnih vještina, koji je između ostalog, zbog sveukupne epidemiološke situacije, opremljen sa najsavremenijom opremom, modelima koje u potpunosti simuliraju neke funkcije  organa/ljudskog tijela, što studentima omogućava praćenje i slušanje pluća, disajnih šumova, srca,  pulseva… Takođe,  studenti mogu da pristupe parenteralnom davanju terapije, uz prisustvo stručnjaka iz prakse i vrhunskih predavača.

 –Ove  godine nabavili smo određenu opremu, koja u potpunosti  simulira sve ono što student može da vidi na bolesniku, da posluša rad srca, ritma, sve poremećaje provođenja, zatim sve poremećaje koje može da čuje na plućima. Imamo simulatore na kojim mogu da vježbaju,  ,može da vježba uho na toj lutki.  Čak i na grlu možemo laringuspazam, edeme laringsa,  alergijske, toksične reakcije, sve možemo da isimuliramo i da studenti na taj način  praktično izvježbamo sve što je potrebno, kazuje  prof. dr. Fahir Baraković, dekan fakulteta Zdravstvenih nauka.

Odnedavno je u ovom kabinetu započet i kurs  održavanja pacijenata u životu, koji podrazumijeva intubaciju, reanimaciju i sve druge metode kroz koje će studenti proći po smjernicama evropske komisije, a vođeni i educirani od strane certificiranih  osoba.

-Izabrali smo jednu grupu studenata (pet) dobrovoljaca, sa anesteziologom, koji je profesionalac i nosilac certifikata evropskog udruženja za reanimaciju, da napravi tu edukaciju i onda će se to sukcesivno stalno ponavljati sa novim grupama studenata dok ih sve u potpunosti ne obučimo u toj reanimaciji koju je moguće prikazati na ovoj lutki, pojašnjava prof.dr. Baraković.

 Prof.dr. Baraković, kazuje da su kabineti u potpunosti opremljeni tako da sav praktični dio, studenti  mogu završiti,  naučiti i spremno doći pred pacijente, ukoliko dođe do pogoršanja situacije, ali i izostanka prakse na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Na kraju je istakao  da svi na „Kallosu“:  nastavno osoblje i studenti vode brigu o zdravlju, poštuju epidemiološke mjere, kako bi se sačuvali od moguće infekcije koronavirusom.