EU/BiH: Za projekte borbe protiv korupcije 3,5 miliona eura

Evropska unija (EU) finansira tri nova projekta za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ukupne vrijednosti oko 3,5 miliona eura, koji će biti predstavljeni danas u Sarajevu. Projekti će biti finansirani u okviru tekuće podrške Bosni i Hercegovini u oblasti vladavine prava.

Prvi projekat “Institucionalna podrška borbi protiv korupcije” vrijedan je 750.000 eura. Njime će biti obezbijeđena pomoć nadležnim institucijama za borbu protiv korupcije na svim nivoima, kako bi se ovoj borbi pristupilo jače i angažovanije.

Drugi projekat podrške borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala vrijedan je 2,2 miliona eura i sprovodi se u saradnji sa francuskom agencijom “Justice International Cooperation”. Cilje je jačanje efikasnosti istrage i procesuiranja ozbiljnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala, kroz intenziviranje saradnje duž lanca krivičnog pravosuđa.

Treći projekat “EU podrška protiv korupcije u Bosni i Hercegovini” vrijedan 500.000 eura provest će Transparency International, kako bi bile uočene određene koruptivne prakse u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Kako je najavljeno, medijima će se obratiti šef kooperacija Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Richard Maša, vođa projekta i viši stručnjak za borbu protiv korupcije Zoran Jačev, voditeljica projekta, francuska tužiteljica specijalizovana za teška krivična djela Isabelle Arnal i projektni koordinator Transparency Internationala Emsad Dizdarević.

(BHRT/RTV7)