EP BiH: Pojedini rudnici sezonu grijanja u Tuzli i Lukavcu doveli u potpunu neizvjesnost

JP Elektroprivreda BiH oglasilo se saopštenjem povodom trenutne situacije u rudnicima Kreka Tuzla. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

“JP Elektroprivreda BiH, kao glavni snabdjevač u  Federaciji BiH, uz nadzor i koordinaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ima obavezu osigurati dovoljne količine električne i toplotne energije za svoje kupce.

U cilju obezbjeđenja dovoljnih količina električne i toplotne energije, JP Elektroprivreda BiH poduzima sve mjere i aktivnosti kako bi obezbijedila dovoljne količine uglja, kao osnovnog energenta za proizvodnju bilansnih količina električne i toplotne energije.

Nažalost pojedini rudnici, i pored značajnih finansijskih ulaganja od strane JP Elektroprivreda BiH, nisu uspjeli ostvariti planirane proizvodne rezultate, osigurati dovoljne količine uglja na depou Termoelektrane Tuzla za naredni period, čime su u nezavidnu situaciju doveli i JP Elektroprivreda BiH, a predstojeću sezonu grijanja u Gradu Tuzla i Općini Lukavac u potpunu neizvjesnost.

Kao primjer navodimo slučaj Rudnika „Kreka“, koji je i pored značajne nabavke opreme kroz dokapitailizaciju, za prvih 7,5 mjeseci isporučio cca. 300.000 tona uglja manje od ugovorenog. Posebno je teško stanje na Pogonu „Dubrave“ gdje je i posljednja mašina kupljena sredstvima JP Elektroprivreda BiH, dana 10.07.2021.godine uništena nesavjesnim rukovanjem i od tada su sa Pogona „Dubrave“ prekinute isporuke uglja.

Kako snabdijevanje kupaca ne bi bilo ugroženo i kako posljedice svih dešavanja u Rudnika “Kreka” ne bi imale odraza na elektroenergetski sistem Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije naložilo je JP Elektroprivredi BiH poduzimanje hitnih mjera i urgentnu nabavku nedostajućih količina uglja na tržištu.

Postupajući po nalogu Ministarstva a da bi se prevazišla ovako teška situacija, te spasila proizvodnja električne energije i sezona grijanja, JP Elektroprivreda BiH je pokrenula aktivnosti u cilju nabavke uglja-lignita odgovarajućeg kvaliteta, za potrebe Termoelektrane Tuzla.

I u ranijim periodima 2011.- 2015.godina, u nedostatku uglja-lignita, vršena je nabavka iz Rudnika „Stanari“, koji kvalitetom odgovara projektnim zahtjevima kotlova u Termoelektrani Tuzla i po karakteristikama je sličan lignitu sa Površinskog kopa „Šikulje“, a značajno boljeg kvaliteta od uglja sa Površinskog kopa „Dubrave“, koji se isporučivao dok se sa tog kopa proizvodnja nije u potpunosti obustavila.

Posljednjih dana smo svjedoci da pojedinci i grupe u javnosti, iako nemaju uvid u isti, iznose pogrešno tumačenje odredbi ugovora o nabavci uglja-lignita iz Rudnika „Stanari“, te želeći da prikriju svoju odgovornost za teško stanje u Rudniku „Kreka“, unose zabunu koja dodatno otežava i onako tešku situaciju. Navodi da se kupuje ugalj lošijeg kvaliteta  i po većoj cijeni su potpuno netačni. Ugalj koji nabavlja JP Elektroprivreda BiH je takozvani „energetski ugalj“ koji nije za komercijalnu upotrebu i dobije se na kraju procesa, nakon što se kompletan komercijalni ugalj odvoji za prodaju drugim komercijalnim kupcima. Energetski ugalj koji kupuje JP Elektroprivreda BiH i koristi za proizvodnju električne energije,  ne kupuje se i ne plaća po toni, već po energetskoj vrijednosti uglja, što je definisano Odlukom Vlade Federacije BiH, dok se komercijalni ugalj prodaje po toni, i ove dvije kategorije su u potpunosti neuporedive.

Nabavljeni ugalj je ugovoren na paritetu DDP depo Termoelektrana Tuzla, dakle u cijenu je uključen i prevoz, dok cijena uglja iz Rudnika „Kreka“ sa kojom se manipuliše zadnjih dana u javnosti, je cijena bez prevoza i JP Elektroprivreda BiH snosi troškove prevoza na osnovu posebnih ugovora sa JP Željeznicom FBiH.

Konkretno, ukoliko isključimo prevoz, JP Elektroprivreda BiH je kupljeni energetski ugalj od Rudnika „Stanari“ platila po cijeni 4,51KM/GJ dok  Rudniku „Kreka“ energetski ugalj po godišnjem ugovoru plaća 4,7KM/GJ sa Pogona „Dubrave“ i Pogona „Šikulje“. Nažalost, i pored skuplje cijene i spremnosti JP Elektroprivreda BiH da preuzme sve proizvedene količine, te uplaćenih skoro 150 miliona avansa za buduće isporuke, uglja iz Rudnika „Kreka“ je sve manje.

Dakle, JP Elektroprivreda BiH je bila prinuđena da izvrši nabavku uglja za potrebe Termoelektrane Tuzla po nižoj cijeni od cijene koju plaća Rudniku „Kreka“, kako bi se nadomjestile nedostajuće količine, koje nisu isporučene iz Rudnika „Kreka“.

Posebno ističemo da će prioritet u snabdjevanju ugljem imati Rudnici iz sastava Koncerna, te će sve količine proizvedenog uglja biti preuzete od strane JP Elektroprivreda BiH, ali u slučaju smanjenih isporuka, nećemo dozvoliti da građani i privreda ostanu bez električne i toplotne energije.

Da bi posljedice smanjenja isporuke uglja iz Rudnika „Kreka“ bile dijelom ublažene, kao drugu mjeru JP Elektroprivreda BiH je sve količine uglja proizvedene u ostalim rudnicima Koncerna usmjerila ka Termoelektrani Tuzla, što znatno utječe na prodaju energetskog uglja drugim kupcima, prije svega „Natron Hayatu“ Maglaj, „Arcelor Mittalu“ Zenica i „Sisecam Sodi“ Lukavac, što nažalost ugrožava obavljanje njihovih osnovnih djelatnosti.

Zastoj u restrukturiranju rudnika i smanjene isporuke uglja doveli su Termoelektranu Tuzla u stanje kakvo nije zapamćeno ni u najtežim periodima njenog postojanja.

U ovim teškim trenucima pozivamo sve strane u procesu restruktuiranja elektroenergetskog sektora da se vrate usaglašenom konceptu restruktuiranja, jer je to jedini spas za proizvodnju električne energije iz uglja i energetsku neovisnost.

Pozivamo predstavnike Sindikata da se odupru uticaju lokalnih politika i uzdrže od neosnovanih prozivki na račun JP Elektroprivrede BiH d.d Sarajevo, iznošenja neistina i poluistina a sve u cilju nastavka opstruiranja procesa restruktuiranja, već da se vrate ispunjavanju preuzetih obaveza iz prethodnog perioda.

Također, ponovo pozivamo lokalne politike koje su u najvećoj mjeri i zaslužne za stanje u rudnicima u FBiH a naročito u Rudniku „Kreka“ da odustanu od aktivnog učešća u prizivanju nereda kroz javno širenje neistina putem stranačkih saopštenja i prikupljanju jeftinih političkih  poena na tako važnoj stvari kakav je opstanak energetskog sistema, energetska nezavisnost DRŽAVE i preko 12000 radnih mjesta direktno zaposlenih u sistemu i preko 40000 radnih mjesta firmi kooperanata i kompanija koji koriste ugalj proizveden u Rudnicima Koncerna.

Ulog je prevelik da bi se nastavilo sa opstrukcijama i politikanstvom ili odustalo od procesa restruktuiranja” – navodi se u saopćenju JP Elektroprivreda BiH.