Energetska zajednica nije uvela sankcije BiH

Bosni i Hercegovini, uprkos najavama iz Sekretarijata Energetske zajednice, ove godine nisu uvedene sankcije zbog Bloka 7, projekta JP Elektroprivreda BiH. Ministarsko vijeće Energetske zajednice, kojeg čine predstavnici ministara svih zemalja članica Zajednice i EU, odbilo je sve procesne zahtjeve i prijedloge Sekretarijata koji vodi postupak protiv BiH. Odlukom Vijeća, najvišeg tijela odlučivanja u Energetskoj zajednici, postupak koji je pokrenut protiv BiH vraćen je u zakonske okvire.

Advokat Branko Marić, pravni zastupnik Elektroprivrede BiH, navodi da su Odluci Ministarskog vijeća donesenoj 17.12.2020.godine, prethodila odgađanja zasjedanja Vijeća i dva javna saslušanja pred Savjetodavni odborom, tijelom koje odlučuje u ovom sporu, što se u 15 godina dugoj  istoriji Energetske zajednice nikada nije desilo, te niz procesnih i drugih nezakonitosti od strane Sekretarijata.

Kulminiralo je potpunim raspadom slučaja, kada je između ostalog, jedna od najuglednijih banaka, Raiffeisen, potvrdila da je garancija Vlade FBiH za Blok 7 izdata pod istim uslovima pod kojim bi i banka izdala bankarsku garanciju – tržišnim. Odlukom Vijeća cijeli postupak je vraćen za minimalno 6 procesnih faza ili više mjeseci unazad, ističe advokat Marić.

Sekretarijat Energetske zajednice postupak protiv BiH zasniva na stanovištu da garancija Vlade FBiH za kredit kineske EXIM banke za izgradnju Bloka 7, ima navodne elemente državne pomoći i da kao takva nije data po tržišnim uslovima, nije prihvatljiva i nije u skladu s pravilima EU. Sekretarijat garanciju kvalifikuje kao prekršaj, tvrdeći da je Vlada FBiH svojim postupkom Elektroprivredu BiH dovela u, navodno, povoljniji položaj u odnosu na druge sudionike koji bi se bavili istim poslom.

Naknada koju je Elektroprivreda platila Federaciji BiH  je ugovorena u procentu  3,3 posto, te je bila jednaka naknadi za koju bi Elektroprivreda BiH mogla pribaviti garanciju. Za garanciju i naknadu za njeno izdavanje, Elektroprivreda BiH je Vladi FBiH uplatila 48 miliona KM i prihvatila brojne druge komercijalne uslove. Smatramo da je to iznos i uslovi koji bi smo morali platiti bilo kojoj banci“, naglašava  Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH, ukazujući da je Raiffeisen banka svojim aktom nedvosmisleno potvrdila da je garancija izdata u skladu sa zakonom BiH, svim procedurama, postupcima i, najbitnije, pravilima otvorenog tržišta.

Prema informacijama kojima raspolaže pravni tim koji zastupa BiH u ovom postupku, postoje indicije da Sekretarijat vrši nezapamćeni pritisak na Savjetodavni odbor, tijelo koje donosi konačni pravni stav u ovom sporu.

Najviši zvaničnici Sekretarijata su 15.12.2020.godine, veče uoči reizbora Savjetodavnog odbora, čije članove nominuje upravo Sekretarijat, uputili prijeteće pismo ovom tijelu, kojim zahtijevaju da se svi dokazi pravnog tima BiH, sve izjave sa javnih saslušanja od 9. oktobra i 9. decembra 2020.godine, izbace iz spisa predmeta, uključujući i ovjerenu izjavu Raiffeisen banke, te na taj način, umjesto da traži da se utvrde sve činjenice iz kojih proizilazi da ne postoji odgovornost Elektroprivrede, insistira na tome da se te činjenice ne uzmu u obzir, te da se samim time utvrdi postojanje naše odgovornosti“, kaže advokat Marić upozoravajući da je rad Savjetodavnog odbora značajno ugrožen.

Nepristrasnost i nezavisnost Savjetodavnog odbora su svetinja i moraju se zaštiti. Ovo je javni poziv Evropskoj komisiji i međunarodnoj zajednici da to učine. BiH se mora omogućiti da proces i odluka budu pravični i fer, zasnovani na snazi zakona, a ne na zakonu jačeg. Ovo je suštinsko pitanje zaštite vladavine prava i evropskih vrijednosti za koje smo mi kao država i društvo čvrsto opredjeljeni“, zaključuje advokat Marić, pravni zastupnik Elektroprivrede BiH.

Reizbor Savjetodavnog odbora odgođen je do 25.12.2020.godine, a paralelno je do daljnjeg pomjeren rok za izdavanje pisane odluke u sporu protiv BiH, pokrenut zbog projekta Blok 7, zamjenskog za blokove 3,4 i 5 u TE Tuzla.

Plasiranjem negativne priče o Bloku 7 u javnosti od strane euro-poslanika iz Marin Le Pen stranke i Sekretarijata Energetske zajednice, tendenciozno i neprincipijelno, ne samo da je nezakonito prejudiciran ishod spora, već je dovelo do toga da se fokus pomjeri sa garancije Vlade FBiH na korištenje uglja i ulogu naših kineskih partnera. Na ovaj način se BiH onemogućava ravnopravan status kakav imaju sve zemlje EU i članice Energetske zajednice. BiH treba omogućiti da od dominantnog oslanjanja na fosilna goriva, dostignemo nivo u kojem ćemo svoje potrebe za električnom energijom moći da zadovoljimo iz obnovljivih izvora, na način kako to propisuju evropske norme i direktive. Dakle, Blok 7 je i zamjenski i tranzicijski. Svim zemljama u Evropi je taj tranzicijski, prijelazni period bio omogućen. I BiH ima pravo na to“, ističe Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH.

Pitanje predstavnice stranke Marin le Pen upućeno Evropskom parlamentu

„Uprkos kampanji Marin Le Pen stranke i Sekretarijata, vodeće zemlje Zapada, poput Vlade SAD,  su se u svojim zvaničnim i javno dostupnim dokumentima izrazito pozitivno izjasnili u pogledu Bloka 7, kao, kako navode, najvećeg poslijeratnog investicijskog projekta u sektoru energetike u cijeloj BiH i dokaza da je BiH odlična destinacija za investiranje'“, dodao je direktor Salkić.

Izvod iz dokumenta Vlade SAD-a kojim je podržan Blok 7

Blok 7 u TE Tuzla, snage 450 MW električne i 270 MW toplotne energije,  gradiće kineski Konzorcij „China Gezhouba Group Company Limited Peking“ (lider Konzorcija) i „Gedi – Guandong Electric Power Design Institute“ (član Konzorcija). Posao je ugovoren po principu „ključ u ruke“, a planirani rok za izgradnju Bloka 7 je 56 mjeseci.