Elektrodistribucija Tuzla: Planska isključenja električne energije za 16. juli

Iz Elektrodistribucije Tuzla su za 16. juli najavili planske prekide isporuke električne energije u nekim od tuzlanskih naselja i ulica. Pregled planskog isključenja električne energije pogledajte u nastavku.

 

Grad/Općina Lokacija Datum isključenja Vrijeme isključenja
Tuzla Babajići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Drenov Do 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla A.A.Saračevića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Ahmeta Kobića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Balibegova Mahala 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Bjelo Polje 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Bosanska 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Cviljevina 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Drakčin 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Duje Rikića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Gornja Tuzla 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Gornjotuzlanskog Odreda 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Hadži Bajazitova Mahala 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Hadži Husejnova Mahala 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Hajrudina Mešića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Ive Marjanovića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Kovačica 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Kruševac 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Macinovci 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Meldina Hajdarevića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Naselje Polomi 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Potočka Mahala 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Rajčevac 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Tetima 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Trg Dr.mehmeda H.efendića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Trg Dr.mehmeda Husejnefendića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Trg Oslobođenja 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Uzeira Mehičića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Antići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Ban Brdo 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Bare 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Bojići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Donji Čaklovići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Drenov Do 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla G.čaklovići Tunel 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Gajevi 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Gornji Čaklovići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Jovanovići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Kolimer 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Kovačevo Selo 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Kukarići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Lekići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Mikelje Tešića 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Novakovići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Oslobodilaca 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Požarnica 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Požarnica Bojići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Požarnica Lekići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Požarnica Trakilovići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Požarnica Škola 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Put Antići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Put Vis 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Sarajac 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Savići Vis 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Stara Solana 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Trakilovići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Vasići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Vujići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Zlatnih Ljiljana 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Čaklovići 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Čaklovići Tunel 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Gornja Tuzla-Kruševci 16.07.2023 08:00-13:00
Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 16.07.2023 08:00-13:00

 

(tuzlarije.net)