Ekonomski jaz između entiteta se povećava

Od deset bh. kompanija koje su u prvih šest mjeseci 2017. godine uplatile ukupno 388 miliona KM PDV-a, sedam ih je iz Federacije BiH, a tri s područja Republike Srpske, podaci su Uprava za indirektno oporezivanje BiH. 

Riječ je o kompanijama koje su u tom periodu izvršile najveće uplate poreza na dodatnu vrijednost.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić kazao je za Klix.ba da ovi podaci Uprave za indirektno oporezivanje, ali i bilo koji drugi ekonomski indikatori u posljednje tri godine u BiH, pokazuju da dolazi do sve većeg ekonomskog jaza između dva entiteta.

“Ono što je interesantno jeste da se taj jaz povećava. Isprva je krenuo neproporcionalno visokim odnosom ukupne zaduženosti, odnosa BDP-a entiteta Republike Srpske u odnosu na entitet Federacija BiH, a kasnije se nastavlja kroz niz socijalno-ekonomskih indikatora koji pokazuju da su životni standardi apsolutno različiti”, kazao je Čavalić, dodavši da u Federaciji BiH ima određenih kantona koji će se po svojoj ekonomiji u dogledno vrijeme moći mjeriti s Republikom Srpskom.

Čavalić ističe da podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, uz ostale ekonomske indikatore, potvrđuju da postoji veliki srazmjer između dva entiteta.

“U dogledno vrijeme se očekuje, a već su politički predstavnici Federacije BiH ranije govorili o tome, aktueliziranje pitanja raspodjele prihoda ostvarenih po osnovu indirektnih poreza. Na državnim organima upravljanja treba riješiti pitanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Teško je procijeniti kolika je sada razlika po postojećem modelu raspodjele, odnosno koliko jedan od entiteta nezasluženo ili neopravdano dobiva. Nemamo tačne podatke i trebalo bi izvršiti široku analizu. Bilo bi dobro da predstavnici Federacije BiH budu nosioci tih aktivnosti, da se ta analiza uradi u saradnji s Upravom za indirektno oporezivanje. Na osnovu te analize bi se moglo argumentovano govoriti o pitanju raspodjele tih sredstava. Nekoliko puta se govorilo o tome, ali diskretno i stidljivo”, poručio je Čavalić.

Naš sagovornik je napomenuo da ne želi ostaviti utisak da je Federacija BiH mnogo razvijenija od Republike Srpske, imajući u vidu generalnu ekonomsku sliku da je Bosna i Hercegovina jedna od najnerazvijenijih država u Evropi.

Ekonomski analitičar Muris Čičić rekao je da je u entitetskim razlikama, po privrednoj snazi, uvijek bio takav odnos: dvije trećine Federacija BiH – jedna trećina Republika Srpska.

“Republika Srpska je prema ekonomskim parametrima uvijek zauzimala tu poziciju, blizu jedne trećine Bosne i Hercegovine. Mada se u posljednjih nekoliko godina primjećuje da znatno zaostaju”, kazao je u kratkoj telefonskoj izjavi Čičić.

Dodao je da se počinje javljati nesrazmjer u svakom pogledu, u pogledu stranih investicija, domaćih investicija, privrednog rasta i razvoja.

“Pokazuje se da je u Federaciji BiH na djelu pozitivnija privredna, poslovna atmosfera. Manje je politikanstva, a više životnih stvari. Taj nesrazmjer se počinje sve više javljati i to je problem za cijelu državu”, zaključio je Muris Čičić.

(klix)