Edukacija o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo privrede u saradnji sa Projektom integriranog lokalnog razvoja ILDP, zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP-a, organizuje edukaciju u svrhu predstavljanja procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja za kantonalne organe uprave u Tuzlanskom kantonu.

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH, broj: 32/17) i pratećim podzakonski aktima, obezbijeđen je usklađen pristup koji podrazumijeva harmonizirano, ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih nivoa vlasti u Federaciji BiH u procesu operacionalizacije strateških ciljeva iz strateških dokumenata i nadležnosti organa uprave. Ključnu novinu takvog pristupa predstavlja proces trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, koji je na Tuzlanskom kantonu formalno iniciran usvajanjem Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2022.-2024. godine.

S tim u vezi, Ministarstvo privrede organizuje edukaciju koja će biti održana u ponedjeljak 12. jula 2021. godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Tom prilikom će predstavnici Ministarstva privrede sa predstavnicima ILDP-a prezentirati proces i osnovne elemente trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada u Tuzlanskom kantonu.

S obzirom da će koordiniraujuću ulogu u ovom procesu imati sekretari, te pomoćnici ministara na nivou odjeljenja, preporučeno je da budu prioritetni učesnici ove edukacije. Također, na edukaciji je planirano prisustvo premijera i ministara u Vladi Tuzlanskog kantona te predstavnika Projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP.

Svi zainteresirani svoje potvrde o učešću sa kontakt e-mail adresama mogu dostaviti najkasnije do petka, 09. jula 2021. godine do 12 sati, na e-mail: ernas@tk.kim.ba ili na brojeve telefona: 035 369 353 ili 369 435.