Dvadeset godina rotarija u Tuzli

Ove godine obilježava se 20 godina od formiranja prvog Rotari kluba u Tuzli.

– Prihvatajući činjenicu da se ne može organizirati svečanost okupljanjem članova kluba i da se ne mogu pozivati gosti, klub je odlučio da taj svečani događaj obilježi izradom video materijala koji bi na vjerodostojan način pokazao dio aktivnosti svih rotari klubova našeg grada u proteklom periodu. Video prezentacija sadrži uvodni dio koji daje osnovne informacije o rotarijanstvu u našem gradu i desetak kratkih video prezentacija značajnijih projekata iz proteklog perioda – saopćeno je iz Rotari kluba u Tuzli.

Predsjedavajući Komiteta Rotary International za istočnu Evropu, Peter Gut iz Švicarske, proglasio je Bosnu i Hercegovinu 1998. godine za “Rotary teritoriju”. Tada je pokrenuta inicijativa da se angažiraju distrikti i Rotary klubovi izvan Distrikta 1910 sa ciljem pružanja pomoć pri osnivanju klubova u BiH.

Podstaknuta tom idejom, grupa građana iz Tuzle, uz pomoć Johna Leavitta, Ive Hasića i Ratka Žarića, pripremila je potrebnu dokumentaciju i klub je zvanično registrovan kao Udruženje građana Rotary klub Tuzla Salinae. Prvi predsjednik Kluba je bio profesor sa Univerziteta u Tuzli Hajrudin Simičić. Nešto ranije u Distrikt je poslana dokumentacija radi registracije kluba kod Rotary Internationala.

U narednim godinama, rotarijanstvo se u Tuzli intezivno razvijalo i formirani su klubovi Tuzla Salinea, Tuzla 99 i Tuzla Leda. U Tuzli su osnovana i dva Rotaract i jedan Interact klub.

Tokom proteklih 20 godina realiziran je veliki broj projekata koji su pružali pomoć razvoju zajednice u mnogim područjima, navodi se u saopćenju.

Rotary klubovi su podržali i pomogli osnivanje novih klubova u Srebrenici 2006. godine, u Brčkom 2009. i Lukavcu 2010. godine.

– Sada, kada obilježavamo 20 godina od čartera, možemo sa ponosom reći da je Rotary ideja našla mjesta u našim srcima i da će sigurno još dugo živjeti među ljudima ovog grada. Proteklo je dvadeset godina od osnivanja prvog Rotary kluba u našem gradu. To su bile godine aktivnog rada, ali i kriza, koje su normalna pojava kada se radi o angažovanju pojedinaca u dobrovoljnom društveno odgovornom radu. Danas, kada je u Tuzli aktivan jedan Rotary klub, jedan Rotaract i jedan Interact, kada je broj aktivnih članova mali, mi, aktivni članovi, smo uvjereni da će rotarijanstvo i dalje u našem gradu opstati. Jačanje našeg međusobnog prijateljstva i pružanje aktivne podrške mladim garantuje taj naš stav – poručili su iz Rotari kluba u Tuzli.

Kompletan film o “20 godina rotarijanstva u Tuzli” možete pogledati na YouTube kanala na linku