Dragan Pelemiš vršioc dužnosti direktora KUCZ

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz budžeta Kantona za 2018. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje kojim je imenovala Dragana Pelemiša, zaposlenog kao rukovodilac Sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo u Kantonalnoj upravi civilne zaštite, vršiocem dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite do imenovanja direktora Kantonalne uprave po provedenoj proceduri javnog konkursa u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci od dana primjene ovog Rješenja, saopćeno je iz Vlade TK.

(nezavisni)