Do jeseni iduće godine 40 novih kilometara autoceste

Na području Federacije BiH dosad su izgrađena 122 kilometra trase Koridora 5C od 278 kilometara, koliko je predviđeno.

Trenutno je 40 kilometara u fazi izvođenja, a radovi bi trebali biti završeni do jeseni iduće godine.

Za 28 kilometara koji će se graditi u toku je tenderska procedura, a trenutno se provode i sve neophodne aktivnosti za izgradnju novih 90 kilometara, čije će dionice biti tenderisane do proljeća naredne godine, piše Avaz.

Ove podatke je iznio federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, istakavši da će izgradnjom dionice Zvirovići – Počitelj, koja je jedna od najzahtjevnijih, budući da „nosi“ najveći most Počitelj, a što se očekuje do jeseni naredne godine, u funkciju biti stavljena i već izgrađena dionica Buna – Počitelj.

Lasić je priznao da se otegnula procedura u vezi s izgradnjom poddionice tunel Kvanj – Buna, južno od Mostara, u dužini od 5,2 kilometra.

– Konačno bi na tom dijelu radovi trebali biti dodijeljeni, a u toku je procedura za poddionicu Mostar jug – tunel Kvanj – istakao je Lasić.

Najzahtjevniji objekt

– Vjerujemo da ćemo za dvije i po godine, izgradnjom dionice Mostar jug – Buna, kod Aerodroma Mostar imati petlju na koju će biti naslonjena i Južna obilaznica, a koja će dotad biti završena – kazao je Lasić.

Istaknuo je da će koncem godine, a najkasnije početkom naredne biti raspisana procedura za odabir izvođača radova, odnosno nadzor za tunel Prenj, ali i dionicu Mostar sjever – Mostar jug.

Upravo je tunel Prenj najzahtjevniji objekt na Koridoru 5C. Lasić je podsjetio da će gradnja tog tunela, dugog 10 kilometara, trajati šest godina. Okončanjem radova na tom tunelu procjenjuje se da će trasa cijelog Koridora 5C biti završena te se finalizacija očekuje 2028. godine.