Do boljih turističkih rezultata kroz sajamske sadržaje

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić sa saradnicima je, u prostorijama Ministarstva, upriličio sastanak sa predsjednikom organizacionog odbora Lukavačkog sajma tarizma gospodinom Azizom Čačkovićem.

Na sastanku su prezentirane ideje vezane za programa 15. Međunarodnog sajma turizma koji će se održati u periodu od 11.-13- maja 2017. godine, a koji od ove godine proširuje svoj naziv i sadržaj. Sajam turizma, od ove godine prerasta u Sajam turizma i ekologije, pa će i sam sadržaj sajma biti prilagođen ovom nazivu.
Među izlagačima će se pojaviti domaće i međunarodne kompanije kojima je osnovna djelatnost izrada i realizacija projekata iz oblasti ekološki održivog razvoja, kao i proizvođači opreme iz ove oblasti.

Pored izložbenog dijela iz oblasti turizma i ekologije, gastro ponude Kantona i Bosne i Hercegovine, za vrijeme trajanja sajma bit će upriličeno i stručno savjetovanje vezano za očuvanje, zaštitu i iskorištenje jezera Modrac kao jednog od najznačajnijih i privrednih i turističkih                                                                                                                           resursa Tuzlanskog kantona.

Ministar Mirsad Gluhić je naglasio opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona da podupre sve pozitivne iskorake u svim privrednim oblastima. Shodno toj činjenici Vlada Tuzlanskog kantona je Lukavački sajam turizma uvrstila u manifestacije od značaja za Kanton, te u skladu s tom odlukom će se i uključiti u organizaciju i realizaciju ove sajamske manifestacije.

Glas TK