Dječiji doplatak u TK povećan na 25 KM

Vlada je utvrdila da će iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine, iznositi 25,00 KM po jednom djetetu mjesečno, odnosno za 5 KM više u odnosu na prethodni period, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje će dječiji dodatak iznositi 43,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Vlada je danas utvrdila i jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20%prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih jedanaest mjeseci 2020. godine, odnosno u iznosu od 172,00 KM. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu. Za ostvarivanje ovog prava u Budžetu TK za 2021.godinu je planirano 120.000,00 KM.

Također, Vlada je utvrdila i da će novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci iznositi 86,00 KM po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2020. godine. Ovo pravo isplaćivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta. Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centar za socijalni rad.

Prema današnjoj odluci Vlade, jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više zajedničke djece tokom 2021. godine iznosit će 1.500,00 KM.