DIR Computers Živinice: Plasman kompjutera i prateće opreme

Mala porodična firma za plasman kompjuterske i prateće opreme „DIR Computers” d.o.o. iz Živinica, biznis je ideja Rizaha Đulovića koji je jedan od preduzetnika YEP Inkubatora poslovnih ideja.

DIR COMPUTERS-Živinice nudi najkvalitetnije servisiranje mobilnih telefona, laptopa i računara. Braća Dino i Rizah Đulović nastoje poboljšati ponudu raznih kompjutera i opreme, te osigurati Živiničanima ispravne mobilne telefone i računare koji imaju nove programe i sisteme.

Potražite nas u Ulici Pašage Gogića-odmah do firme ADEN!

https://www.facebook.com/yepbih/videos/vl.1535749066557145/402596230557222/?type=1