Delegacija Vijeća Evrope u Gradačcu

Na inicijativu predstavnika Vijeća Evrope u BiH u Gradačcu je održan radni sastanak. Sastanku su prisustvovali Anna Capello, šefica Odjela za saradnju Direkcije za politička pitanja Vijeća Evrope, Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić i načelnik Opštine Pelagićevo gosp. Simo Stakić. Razmatran je prijedlog zajedničke saradnje na građenju povjerenja između Općina Gradačac i Pelagićevo uz podršku Vijeća Evrope.

Ove aktivnosti bi se odvijale u sklopu projekta međuopćinske saradnje prijeratnih lokalnih zajednica podjeljenih entiteskom linijom. Ovaj projekat se već dvije godine realizuje u Bosni i Hercegovini u kojem učestvuje 21 općina iz oba eniteta. Ove godine se očekuje ulazak još 10 novih općina.

Uz tehničku i finansijsku podršku od strane predstavnika Vijeća Evrope predstavnici obje općine (Gradačac i Pelagićevo) će proći obuku za pisanje prijedloga projekata a usvojena znanja će moći kasnije koristiti prilikom apliciranja i drugim potencijalnim donatorima. Projektnu ideju će zajednički predložiti ove dvije lokalne zajednice za dobrobit građana s obje entiteske linije i raditi zajedno na njenoj implementaciji.

Zajednički zaključak Općinskog načelnika mr. sci Edisa Dervišagića i načelnika opštine Pelagićevo jeste da su veoma zadovoljni ponuđenim prijedlogom saradnje i da će zajedničkim snagama ući u implementaciju budućeg  projekta. Istakli su također da je dosadašnja saradnja bila zadovoljavajuća.  Ovaj projekat će unaprijediti još više saradnju između ove dvije općine kao i povećati kapacitete i znanja kadrova koji će raditi na ovom projektu u smislu pisanja prijedloga projekata  istakao je gosp. Edis Dervišagić.

Naredne aktivnosti ogledat će se u usaglašavanju zajedničke ideje na kojoj će se raditi tokom mjeseca maja kako bi aplikacija bila završena do kraja juna. Zajednički projekat bi trebao biti realizovan do kraja ove kalendarske godine.