Danas Svjetski dan romskog jezika

Svjetski dan romskog jezika obilježava se 5. novembra, a od 2016. godine ovaj datum je ušao u zvanični kalendar datuma u BiH i to na inicijativu Udruženja ”Kali Sare”.

”Nadamo se da će institucije u BiH u narednom periodu ovaj datum obilježavati sa konkretnim aktivnostima i inicijativama za uvidenje romskog jezika u obrazovnom sistemu”, kazala je za Fenu izvršna direktorica Udruženja ”Kali Sara” Sanela Bešić.

Dodala je da izučavanje maternjeg jezika ima za cilj očuvanja identiteta.

Na međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu 5. novembra 2008. godine predstavnici Roma iz 17 zemalja svijeta usvojeli su i potpisali Povelju o proglašenju 5. novembra za Svjetski dan romskog jezika.

Godinu dana kasnije na Međunarodnoj konferenciji održanoj također u Zagrebu donijeta je Deklaracija kojom se 5. novembar proglašava Svjetskim danom romskog jezika.

To je zapravo bio dodatni vjetar u leđa da ”Kali Sara-Romski informativni centar” 2010. godine u Sarajevu organizira Regionalnu konferenciju o temi ”Standardizacija romskog jezika za zemlje bivše Jugoslavije”, a potom 2012. godine štampa knjigu ”Standardizacija romskog jezika”.

Treba naglasiti, dodaje Bešić, da su na standardizaciji romskog jezika učestvovali eminentni stručnjaci iz oblasti kulture, historije i romskog jezika sa prostora bivše Jugoslavije, na čelu sa prof. Rajkom Đurićem.

”Romski jezik ima tri dijalekta, arlijski, leaški i tamarski, kao glavni dijalekt. Druga kategorija su govori. Njih ima mnogo, ima jedna romska poslovica koja kaže: ‘Sto romskih kuća, sto romskih govora’. Često se u nekim sredinama kaže i bajaški jezik, ali to nije romski jezik, već stari vlaški jezik, odnosno u novije vrijeme rumunski”, kazali su Feni iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.

Dodaju kako se romski jezik danas govori u 150 zemalja svijeta.

Također, u mnogim ustavima država u regiji stoji da romski jezik može biti uveden u škole kao predmet, ukoliko određeni broj učenika tim jezikom govori kao svojim maternjim.

Interes za izučavanje romskog jezika u BiH sigurno postoji, kaže Bešić, govoreći da to može tvrditi prema broju djece i starijih koji dolaze na radionice koje organiziraju nevladine organizacije.

Nažalost, romski jezik nije pronašao mjesto na univerzitetskoj razini.

”Još uvijek nije. Mi smo još uvijek daleko od uvođenja romskog jezika na fakultetima ali to je zadatak za sve nas da zagovaramo da se to desi u skorije vrijeme”, kazala je Bešić

Prema procjeni nevladinog sektora u BiH oko 40 hiljada Roma živi u BiH.

(Nezavisni.ba/Fena)