Danas počinje sanacija pješačkog mosta kod Zavoda zdravstvenog osiguranja

Obavještavamo građane da Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla nastavlja sa izvođenjem radova na sanaciji šest pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli.

Sanacija se vrši sukcesivno, a za iduću lokaciju je predviđen pješački most kod Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Početak radova je, danas, utorak 14.03.2023. godine. Za vrijeme izvođenja radova prelaz preko mosta će biti u potpunosti zabranjen.

Mole se građani da do okončanja radova koriste druge prelaze preko rijeke Jale i ne ometaju izvođenje radova.

O terminima izvođenja radova sanacije ostalih pješačkih mostova građani će biti blagovremeno informisani.

(Grad Tuzla)