Danas kampanja „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument!”

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zajedno s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNPD), te Koordinacijskim odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, a u okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini”(PILLAR), 20.12.2022.godine (utorak)
provela kampanju „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument!” u tržnom centru Bingo city centar u Tuzli, u vremenskom periodu od 11,00 do 13,00 sati.
Cilj kampanje je upoznati građane sa mogućim posljedicama koje
proizilaze iz nezakonite i nestručne upotrebe vatrenog oružja i
pirotehnike u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, kao i da promoviše odgovorno vlasništvo nad vatrenim oružjem.
Radi se o centralnom događaju  (podjela promotivnog materijala i
razgovor sa građanima) povodom navedene kampanje na području Tuzlanskog kantona, dok će druge policijske uprave/stanice na području svoje nadležnosti provesti aktivnosti na promociji kampanje u vremenskom periodu od 21. do 24.decembra tekuće godine.