Damir Gazdić, ministar kulture, sporta i mladih TK: Idemo raditi u korist stanovništva

Formiranjem nove vlade TK, na čela ministarstava došla su neka nova lica. Među njima i Damir Gazdić koji je imenovan za ministra kulture, sporta i mladih TK. Sudeći po dosadašnjem iskustvu, Gazdić je pravi čovjek na pravom mjestu. Magistar je pedagogije i cijeli svoj dosadašnji radni vijek proveo je u radu sa i za mlade.

„Do prošlog mjeseca bio sam direktor OŠ „Husino“, a zaposlen sam i kao istaknuti stručnjak iz prakse na Univerzitetu u Tuzli na studijskom programu „Pedagogija“. Ono što bih naglasio je da sam pedagog – psiholog po struci i uža stručna oblast mi je rad sa mladima, savjetodavni rad, razgovor, podrška u smislu roditelja nastavnika i učenika. Certificirani sam trener oblasti „Save the children“, rad sa populacijom marginaliziranih skupina, socijalno ugrožene djece, konkretno rada sa mladima“, objašnjava nam Gazdić, te dodaje:

„Iza mene je 18-19  godina rada u struci. Karijeru sam posvetio obrazovanju, obrazovnom sektoru. Ovaj resor mi nije stran jer čitav život radim u ovoj oblasti i pokušavam da doprinesem svima, pa i lokalnoj zajednici. Nisam se dvoumio oko preuzimanja ovog ministarstva jer to mi je srodno. Idemo raditi u korist stanovništva. Imam kvalitetne saradnike koji obavljaju kvalitetan posao, baš kao i službe i pomoćnike“.

Iako je tek preuzeo ministarsku poziciju, Gazdić već ima neke ideje koje bi se u dogledno vrijeme mogle implementirati.

„Već sam razgovarao sa par ministara, radimo na ideju izmjene zakonske legislative. Jer, da bi neko bio istaknuti sportista ili iz oblasti kulture, takvoj djeci treba 4-5 dodatnih sati da treniraju svakodnevno. Dopunska, dodatna nastava, redovna koja se sprovodi…čini mi se da djeci fali vremena za bavljenje drugim aktivnosti. Pokušaćemo u saradnji sa ostalim ministarstvima da pokušamo iznaći rješenje, da izmjenimo zakonsku legislativu. Npr. sada se dijete iz osnovne škole za bavljenje sportom može osloboditi nastave pet dana. Imamo situacije kada se treninzi odvijaju dok se smjene poklapaju, tako da se ne mogu vremenski uklopiti u sve to. Za istaknute sportiste to je mali broj dana i na tome ćemo sigurno pokušati iznaći pravo rješenje.Već kao pedagog sam se susretao sa tim problemom pravdanja časova, izostanaka i na tome ćemo poraditi da se to reguliše bolje“, objašnjava novi ministar kulture, sporta i mladih TK, te zaključuje:

„Ti nadareni mladi u oblasti i sporta i kulture su naši najbolji ambasadori i svi trebamo učiniti da im budemo vjetar u leđa“.

Kada je u pitanju kultura, Gazdić takođe razmišlja progresivno:

„Pokušaćemo sa direktorima osnovne i srednje muzičke škole i sa profesorima koji su zaista kvalitetni, napravimo naredne ili sljedeće godine takmičenje poput „Primavere“. Da organizujemo kod nas takvo takmičenje gdje ćemo imati goste iz regiona. Kultura svakako treba da se pobiljša na cijelom kantonu. Imamo kadra za to. Radićemo u razvijanju statusa mladih u svim oblastima. Da što više učenika uključimo u kulturnu djelatnost, u sport. Da kvalitetno iskoriste svoje slobodno vrijeme. Sredstva za kulturu su mala, ali imamo neka obećanja da bismo rebalansom Budžeta mogli dobiti više i u tom slučaju bismo imali bolje načine podrške. Definisani su javni pozivi, a uskoro idu odluke za mlade, odluka za kulturu, a nakon toga i za sport“.

O mladima treba brinuti u svim aspektima, a neke konkretne mjere poduzete su u prošlom periodu.

„Protekle godine smo imali 76 kandidata koji su dobili podsticaj za stambeno zbrinjavanje, a kada su u pitanju subvencije 40% za vrtiće imali smo 262 roditelja koji su ostvarili sredstva u visini tih 40%. Važno je napomenuti da te predškolske ustanove moraju biti upisane u sudski registar kod Ministarstva obrazovanja“, objašnjava Gazdić, te se osvrće i na pitanje sporta u TK:

„Kao resor ćemo biti maksimalno uključeni u razvoj sporta. Od podrške pojedincima do podrške sportskih manifestacija. Nadam se dobroj saradnji sa svim klubovima kako bismo sve to podigli na još viši nivo“, zaključuje Damir Gazdić, novi ministar kulture, sporta i mladih TK.

Iako je Damir Gazdić tek stupio na ministarsku funkciju, veliku pomoć u informisanju i upoznavanju sa prilikama imao je u prethodnoj ministrici Ivani Mijatović.

„Primopredaja ministarstva mi je bila lakša, jer me je bivša ministrica Ivana Mijatović upoznala sa načinom rada ministarstva. Ona je mnogo toga učinila u svom mandatu i ovom prilikom joj se zahvaljujem na tome što me je vrlo dobro upoznala i informisala o svemu“, ističe Gazdić.

J. Jeremić