Crime Stoppers: Građanima čija prijava dovede do hapšenja nagrada 1.000 dolara

Predstavnici nevladine organizacije “Crime stoppers” iz Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci predstavnicima policija iz regiona predstavili projekt “Crime Stoppers”.
Jim Fuda, direktor Službe za provođenje zakona objasnio je da se radi o aplikaciji koja se uspješno koristi u SAD-u i Kanadi.
“To je način da građani mogu anonimno prijaviti međunarodni kriminal organizaciji Crime stoppers koja će prijavu proslijediti policiji”, rekao je Fuda.
Prilikom slanja dojave građani dobivaju broj i ako njihova dojava dovede do hapšenja i podizanja optužnice dobit će 1.000 dolara od ove organizacije. Prijave se mogu slati za slučajeve iz oblasti trgovine ljudima, terorizma, narkotika, nezakonite trgovine ili trgovine oružje.
Aplikacija je od danas na web-adresi www.p3tips.com, a osim Bosne i Hercegovine obuhvaćene su Srbija, Hrvatska i Slovenija. Prilikom dojava moguće je dodati i videozapise, audiozapise i fotografije.
“Od kako smo počeli koristiti ovu aplikaciju u SAD-u, naše dojave su se utrostručile a hapšenja udvostručila”, kazao je Fuda.
Ponovio je da su prijavitelji potpuno zaštićeni jer niko, pa ni policija ne zna ko su oni, s obzirom na to da prilikom prijave dobiju samo broj.
“Ovo će podstaći i kriminalce da odaju druge kriminalce. Koncept funkcionira i doveli smo ga na ovo područje”, rekao je Fuda i dodao da sve finasira organizacija Crime Stoppers.
Prezentacija je održana u prostorijama Uprave za policijsku obuku Ministarstva za unutrašnje poslove RS-a.