CIK o predstojećem izbornom danu

Centralna izborna komisija, na pres-konferenciji posvećenoj izbornom danu, nedjelji 15. novembra 2020. na Lokalnim izborima u BiH, saopćila je da se na ovim izborima takmiče 543 politička subjekta među kojima su 129 političke stranke, 262 neovisna kandidata i 72 kolicije.

Budući da će se ovi izbori odvijati u uvjetima pandemije COVID-a, svi učesnici izbornog procesa treba da se pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera, što podrazumijeva i dovoljnu fizičku distancu. Kontrolori će voditi računa da prilikom čekanja na glasanje, primjerice na spratovima u hodnicima osnovnih škola, prije dolaska na samo biračko mjesto, ne bude više od 30 osoba, pa će ostali glasači morati čekati u redu vani.

– Ovi izbori predstavljat će ogroman izazov za sve sudionike u procesu. CIK je još u junu usvojio instrukciju o postupanju na izborni dan, a u vezi s pandemijom koronavirusa. Prema uputama, morat će se osigurati fizička distanca između članova biračkih odbora, a sva biračka mjesta morat će se dezinficirati u određenim intervalima.

Kad je u pitanju nabavka zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, najveći broj osnovnih izbornih jedinica osigurao je opremu. Prema posljednjim informacijama, to nisu uradile izborne jedinice Kreševo i Han Pijesak. Ostale su u manjem ili većem broju osigurale opremu – kazao je na pres-konferenciji predsjednik CIK-a Željko Bakalar.

– Na jednom biračkom mjestu imate birački odbor, birače i posmatrače. U svakom momentu tu može biti dosta ljudi. Problem su hodnici, u kojima, ako na jednom spratu postoji više biračkih mjesta, može doći do toga da imamo više od 30 ljudi unutra. Iz tog razloga, kontrolori redova će dozvoliti određenom broju birača da čekaju u redu dok će ostali čekati vani – kazala je članica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Za ove izbore je ovjereno 30.809 kandidata među kojima je 196 predstavnika nacionalnih manjina.

Na dan 1. oktobra ove godine, u evidenciji Centralnog biračkog spiska je bilo upisano blizu 3,3 miliona birača, a od njih oko 3,1 milion na redovnim biračkim mjestima.

Više od 17.000 birača će glasati posredstvom redovnih mobilnih timova. Budući da je u toku pandemija COVID-a, na ovim izborima će biti angažirani i tzv. Covid mobilni timovi, ali njihov precizan broj će biti poznat naknadno. Prema dosadašnjim podacima, formirano je 129 takvih mobilnih timova u FBiH.

Biračka mjesta su oranizirana i u inozemstvu, u ambasadama ili diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine – po jedno u Beču, Gracu, Štutgartu, Minhenu, Oslu, Beogradu i Čikagu.

Predsjednik CIK-a podsjeća da je od jutros od sedam sati pa do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u devetnaest sati, na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja, vezanih za glasanje, kao i da sutra u sedam sati počinje izborna šutnja koja će trajati također do zatvaranja glasačkih mjesta. Za kršenje izborne šutnje su predviđene novčane kazne u rasponu od hiljadu do deset hiljada maraka za političke subjekte, kao i od hiljadu do pet hiljada maraka za izborne kandidate.

Centralna izborna komisija je pozvala birače da izađu na izbore, kao i sve učesnike izbornog procesa da doprinesu fer i demokratskom ozračju Lokalnih izbora u BiH 2020.