CIK nadležan da obezbijedi tačnost biračkog spiska

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević rekao je da je Centralna izborna komisija /CIK/ BiH jedina nadležna, ovlaštena i odgovorna za to da obezbijedi tačnost, ažurnost i integritet biračkog spiska i izbornog procesa.

Komentarišući zloupotrebe prilikom registracije birača za glasanje iz inostranstva, Kovačević je za “Glas Srpske” rekao da se Agencija za zaštitu ličnih podataka bavila tim pitanjem još prilikom lokalnih izbora 2012. godine.

“Jedno lice nam je tada izjavilo prigovor da mu je zloupotrebom ličnih podataka promijenjena biračka opcija. Izvršili smo inspekcijski nadzor u Centralnoj izbornoj komisiji BiH i u filijali Zavoda za zapošljavanje, jer smo imali saznanja da je kopija njegove lične karte dostavljena iz zavoda”, naveo je Kovačević.

On je dodao da je Zavodu naređeno da ne smiju tražiti kopiju ličnih karata kada u zavod dolaze lica da se prijave i registruju kao nezaposlena, jer za to nemaju pravni osnov.

Kovačević je naveo da je CIK-u tada naređeno da mora obezbijediti autentičnu obradu ličnih podataka, jer su lični podaci tog lica kome je promijenjena biračka opcija bili tačni, ali nisu bili autentični i vjerodostojni.

“Ne može se uzeti gola kopija lične karte, ona mora biti ovjerena da bi bila dokaz u bilo kojem postupku. Neovjerena kopija lične karte ili bilo kojeg drugog dokumenta ne bi trebalo uopšte da se uzima u obzir, ali kod nas, vidimo šta se radi”, rekao je Kovačević.

(Fokus)