Cijena novih stanova u FBiH veća za 13 posto

Na području Federacije BiH (FBiH) prosječna cijena prodatih novih stanova u drugom tromjesečju ove godine veća je za 13 posto u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2021. godini, podaci su Federalnog Zavoda za statistiku.

Prosječna cijena novih prodatih stanova u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isti period prošle godine veća je za 8,9 posto.

U drugom tromjesečju ove godine u FBiH prodata su ukupno 232 stana ukupne površine 14.125 metara kvadratnih od čega je u Sarajevu 58, dok je u ostatku entiteta 174 stana.

Broj prodatih novih stanova u FBiH u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2021. godini manji je za 8,9 posto, a u odnosu na drugo tromjesečje 2021. godine manji je za 8,7 posto.

Korisna površina prodatih novih stanova u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2021. godini veća je za 4,4 posto, a u odnosu na drugo tromjesečje 2021. godine veća je za 6,8 posto.

Ukupni indeks proizvođačkih cijena u građevinarstvu i stanogradnji u FBiH u drugom tromjesečju 2022. godine u poređenju sa prethodnim tromjesečjem veći je za 2,7 posto.

Posmatrano prema vrsti građevinskih radova, u istom periodu indeks cijena za arhitektonske i građevinske radove veći je za 3,1 posto, za vodoinstalaterske i kanalizacione radove veći je za 1,5 posto, za elektroinstalacijske radove veći je za 1,2 posto, a za mašinsko-instalacijske radova indeks cijena je veći za 1,1 posto.

Vrijednost ugovorenih građevinskih radova u inostranstvu u drugom tromjesečju 2022. godine u odnosu na drugo tromjesečje protekle godine je veća za 2,1 posto.

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na drugo tromjesečje 2021. godine manja je za 1,3 posto.

Od ukupne vrijednosti izvršenih radova u inostranstvu u prvih šest mjeseci 2022. godine, najveći dio odnosi se na zemlje Evrope i to 99,6 posto.

Udio objekata visokogradnje u ukupno izvršenim građevinskim radovima iznosi 41,7 posto, a udio objekata niskogradnje iznosi 58,3 posto.

 

akta.ba