Čak 700 migranata u BiH i Srbiji prijavilo da su opljačkani

UNHCR je objavio opsežan izvještaj o stanju migracija u Evropi u kojem je navedeno da je Bosna i Hercegovina u ovoj godini zabilježila iznimno veliki porast u broju migranata u odnosu na prošlu godinu.

„Do kraja jula ove godine u BiH je ušlo 10.100 migranata. Radi se o ilegalnim ulascima iz Grčke, preko Albanije i Crne Gore. Postoji i ruta kojom se migranti kreću iz Srbije putem BiH. Među njima su i ljudi koji su preko dvije tranzitne zone ranije pokušali ući u Mađarsku, ali su spriječeni u tome“, naveli su iz UNHCR-a.

Prema podacima ove organizacije čak 700 migranata u BiH i Srbiji prijavilo je da su opljačkani te da su pri tom pretrpjeli nasilje.

„Dobili smo informacije da je iz Hrvatske vraćeno 2.500 migranata, dok je 1.500 migranata prijavilo da im je uskraćeno pravo da kroz proceduru zatraže azil. Među njima je i 100 djece“, dodaje se u izvještaju.

Trenutno se u BiH nalazi 5.000 migranata koji žive u teškim uslovima – improviziranim šatorskim naseljima i spavaonicama u stanju raspadanja.

„BiH trenutno ima samo dva izbjeglička centra pod državnom kontrolom koja zajedno imaju kapacitet od 400 mjesta. Međutim, ovi centri nisu ni blizu sjeverozapadnom dijelu BiH gdje se trenutno nalazi najveći broj migranata. Otvorenje novog centra u Unsko-sanskom kantonu u kojem će biti smješteno 26 najranjivijih porodica predstavlja značajan korak u poboljšanju situacije“, naveli su iz UNHCR-a.

U ovom izvještaju stoji da je u 2018. godini 27.600 migranta pokušalo ući u EU putem Španije, odnosno zapadnomediteranske rute. Centralnomediteranskom rutom putem Italije kretalo se 18.500 migranata, dok je balkanskom rutom preko Grčke krenulo 26.000 migranata.

U Španiji i Grčkoj je za samo godinu dana došlo do značajnog porasta u broju migranata, dok je u Italiji došlo do pada.

(Fokus.ba)