Brčko Gas osiguranje i u vrijeme pandemije ostvarilo vrhunske rezultate

Piše: Dejla Bajrić

Brčko Gas preduzeće osnovano je 1989.godine. Njihovo poslovanje se odnosi na promet naftnih derivate na veliko i malo i prevoz istih u međunarodnom i domaćem transportu. Brčko Gas posjeduje vlastitu punionicu plina za domaćinstvo sa prodajnim punktovima. Ovlašteni su prodavač i serviser automobila iz programa Volkswagen i Audi za koje posjeduju ovlašteni servis i originalne rezervne dijelove.
U sastavu Brčko Gasa nalazi se više benzinskih pumpi i naftni terminal kapaciteta 6.000 tona. U sastavu benzinskih pumpi nalaze se prodavaonice u kojima se mogu kupiti sve vrste ulja, maziva, akumulatora i plin za domaćinstvo po izuzetno povoljnim cijenama.


U okviru preduzeća posluje i Brčko Gas osiguranje koje se bavi osiguranjem automobila, imovine i lica. Brčko Gas osiguranje jedno je rijetkih osiguravajućih društava kojem je sjedište u Tuzli. Ovo osiguravajuće društvo posluje putem svojih poslovnica koje u skoro svakom gradu FBiH imaju jednu ili više poslovnica za prodaju poslova osiguranja.
U dva desetljeća svoga postojanja imali su uzlaznu putanju poslovanja. O tome svjedoči sposobnost uspješnog prilagođavanja tržišnim uslovima osiguranja i oštroj konkurenciji uz ostvarivanje profitabilnog poslovanja.
“Naša sposobnost tržišnom prilagođavanju postignuta je intenzivnim ulaganjima u razvoj društva, usluge osiguranja, tehnologije i ljudske resurse u prethodnim godinama.”– kaže Brinio Jarčević, direktor Brčko Gas osiguranja za Federaciju Bosne i Hercegovine.


Djelovanje ovog društva ima evropski pristup poslovanju jer ne prave razliku između korisnika usluga bez obzira na područje na kojem se korisnik nalazi. Društvo se kontinuirano prilagođava tržišnim uslovima u FBiH koji su vrlo specifični zbog postojana kantona u ovom entitetu jer se zakoni i propisi tumače i implementiraju na različit način, što nije slučaj u Republici Srpskoj.


“Prednosti našeg osiguravateljnog društva, pored ekonomske stabilnosti i solventnosti, se ogledaju u stalnim uposlenicim, koji u prosjeku pripadaju mlađoj populaciji sa višegodišnjim iskustvom.”– ističe direktor Jarčević. “Oni su jako dobro involvirani na području poslovanja i stručno edukovani putem periodičnih seminara. Naše društvo je bazirano na vlastitoj prodajnoj mreži i svi naši redovni uposlenici nose dio odgovornosti kod preuzimanja svakog rizika. Naši zaposlenici su naša snaga i u budućem poslovanju. Lična odgovornost, odanost društvu i domaćinski pristup u tekućem poslovanju su kvalitet više. Takav način rada se prati i nagrađuje od strane Uprave društva. Stalna ulaganja u nove tehnologije i redovne uposlenike je neophodnost savremenog poslovanja, koji rezultira novim proizvodima na tržištu, kao i povećanjem nivoa postojeće usluge.” – dodaje on.
Svrha osiguravajućeg društva je brza i kvalitetna isplata štete, po čemu je Brčko Gas osiguranje prepoznatljivo. Prosjek jedne isplaćene štete u ovom osiguravajućem društvu iznosio je 3.423KM za mjesec novembar ove godine Prosjek isplaćenih šteta za ostala društva na nivou FBiH je 2.526KM što pokazuje da je Brčko Gas osiguranje pravi izbor kada je riječ o kvalitetnom i pravovremenom izmirivanju svih zahtjeva.
“Naše društvo isplatu štete radi sukladno važećem zakonu i u propisanom zakonskom vremenskom roku. Navedene karakteristike našeg rada, odgovoran pristup u poslovanju i poštovanje važeće zakonske regulative prepoznaju korisnici usluga i odlučuju se na saradnju sa našim društvom.”– rekao je direktor Brčko Gas osiguranja FBiH.

NOVE PONUDE U BRČKO GAS OSIGURANJU


Uvedene su i nove ponude kao što su osiguranje stečenog bonusa kod registracije motornih vozila. Stečeni bonus može biti do 50%. Iako se u slučaju štete može dogoditi da osiguranik izgubi bonus, sa cijenom od 20-30KM, u zavisnosti od vozila koje se osigurava, moguće je zaštiti bonus kako bi ostao nepromijenjen i u slučaju štete.
“Imamo dosta atraktivnih proizvoda a to su mini kasko, osiguranje domaćinstva, dodatno zdravstveno osiguranje i osiguranje mobilnih uređaja. Mini kasko je interesantan zbog niske premije i velikog osiguravateljnog pokrića. Preporučujem ga svim korisnicima naših usluga, kao dodatak kod obaveznog osiguranja iz sfere AO. Kada korisnik osiguranja, pored obveznog ima i mini kasko, to omogućava regresnu isplatu eventualne štete po datim uslovima za ovaj vid osiguranja, što pozitivno utiče na opće zadovoljstvo korisnika naših usluga.” – naglašava Jarčević.

POSLOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE KORONAVIRUSA


Ovu godinu obilježila je pandemija koronavirusa koja se odrazila na poslovanje svih privrednih društava na globalnom nivou. Brčko Gas osiguranje je i pored vanrednih uslova pandemije nastavilo sa nesmetanim radom, poštivajući naredbe kriznih štabova Federacije i kantona.
Smanjen broj radnika zbog odlaska na bolovanje i slabije prisustvo građana iz inostranstva utjecali su na smanjenje obima poslovanje. Na zadnjem skupu osiguravatelja na balkanu izvršena je publikacija rada osiguratornog sektora iz BiH, Srbije i Hrvatske i dobiven je podatak da je u našoj zemlji zbog pandemije koronavirusa došlo do pada od 1,5% na ukupnom tržištu osiguranja BiH. Unatoč opštem padu od 1,5% na nivou BiH, Brčko Gas osiguranje u FBiH uspjelo je ostvariti za 1% bolje rezultate u odnosu na rezultate iz prethodne godine.
Tržište se može podijeliti na društva iz Federacije BiH i društva koja rade iz Republike Srpske u Federaciji BiH.
„Kada se posmatraju društva u FBiH, odnosno njih 11, njihov rezultat sa novembrom 2020. godine, indeks poslovanja je 99,7%. Posmatrajući isti indeks za društva iz drugog entiteta BiH, kojih je 9, indeks je 93,6% u odnosu na prošlu godinu. U drugoj skupini se nalazi nađe društvo sa indeksom 101,1%. Ostvarili smo veći rezultat i od društava koja rade u FBiH i od društava koja rade u RS.“- rekao je Brinio Jarčević.


Kada se radi o obaveznom i kasku osiguranju, kako kaže direktor Jarčević, zapaženo je povećanje u odnosu na prethodnu godinu, dok je kod osiguranja imovine primijetan blagi pad koji je vezan za nedolazak dijaspore koja je do sada u Brčko Gas društvu osiguravala imovinu.
Dobar poslovni rezultat je nemoguć bez odgovornog i ozbiljnog pristupa u svim segmentima poslovanja uz pravovremeno izmirenje svih prispjelih obveza
Poslovanje Brčko Gas osiguranja se odvija u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim poslovnim aktima društva, i pravilima struke iz oblasti osiguranja. Ovu godinu odlikuje pojava novog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju na nivou FBiH koji je donesen u avgustu i za čiju je implementaciju bilo potrebno tri mjeseca.
„Naše društvo se u potpunosti prilagodilo i radi na implementaciji novog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju na nivou FBiH.„–kaže Amir Šabović, pravnik. „Federalni regulator, Agencija za nadzor osiguranja FBiH u ostavljenim zakonskim rokovima donijela je Odluku o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i Odluku o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima. Ove odluke će znatno utjecati na uređenje tržišta osiguranja, što garantuje svim osiguravajućim društvima stabilnost, transparentnost i bolju učinkovitost. Svi propisi koji se odnose na obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima su jedinstveni i obavezujući za sva društva na tržištu FBiH. Upravo zbog toga, sva osiguravajuća društva se moraju strogo pridržavati propisa jer su u suprotnom Zakonom predviđene oštre prekršajne mjere i za osiguravajuće društvo i za odgovorno lice.“ – dodaje Šabović.

Amir Šabović, pravnik

Kada je riječ o budućnosti, kako kaže Jarčević, drži ih duboko uvjerenje da će Brčko Gas osiguranje uspješno ostvariti ciljeve poslovanja, vršeći pozitivan uticaj na okruženje u cilju povećanja zadovoljstva svojih osiguranika.
Planovi Brčko Gas osiguranja za narednu godinu su jasni. Njihov cilj je za 10% povećati premiju koja je ostvarena u 2020.godini. Iako su dešavanja na globalnom nivou prilično usporena nadaju se ipak skorijem povratku u normalno stanje. Ističu da su optimisti i da vjeruju u ostvarenje planiranih ciljeva jer su prethodnih mjeseci u vrijeme krize pokazali da vrijedan rad i trud uvijek dovode do zavidnih rezultata.