Bosna i Hercegovina bliža mreži država zajedničkog tranzita

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, kao iskorak u procesu usklađivanja bh. zakonodavstva sa legislativom EU u toj oblasti.

Donošenjem ove odluke, uz uvažavanje zahtjeva poslovne zajednice u BiH, omogućava se da od 1. jula ove godine, kada počinje  provođenje Zakona o carinskoj politici u BiH, počne i primjena elektronskih carinskih postupaka, prvenstveno novog elektronskog provoznog (tranzitnog) sistema (New Computerised Transit System – NCTS ), faze 5 u carinskom području BiH.

Također i primjena elektronskih carinskih deklaracija u izvoznim carinskim postupcima, kao i uvoznim procedurama.

Na ovaj način BiH ispunjava jedan od uslova za pristupanje Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku (CTC Konvencija)  i Konvenciji za pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom (SAD Konvencija).

Pristupanjem ovim konvencijama, BiH će ući u mrežu država zajedničkog tranzita koju čine države EU, EFTA-e, Republika Srbija, Sjeverna Makedonija i Republika Turska, što podrazumijeva ubrzanje protoka roba u provozu preko granica država zajedničkog provoza upotrebom elektronskog provoznog sistema, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.