Boračke organizacije TK pozdravile usvajanje izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda

Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona pozdravila je usvajanje izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i smatra “da su one opravdane, realne i korektne, što pokazuje i broj zastupnika koji je glasao za takve izmjene”.

– Smatramo da je to smjer kojim treba ići i omogućiti pravedniju raspodjelu javnih prihoda, te ravnomjeran regionalni ekonomski razvoj na prostoru cijele Federacije BiH kako bi se popravili životni uslovi koji su dosta lošiji u nekim oblastima naše države, a time i stanovnici svih kantona imali približno isti standard i uslove života – navode iz ove koordinacije.

Također smatraju da će te izmjene doprinijeti da pripadnici Armije RBiH imaju približno ista prava.

– Smatramo da borci, branioci države treba da isto vrijede u svim kantonima i na prostoru cijele BiH. Zato pozivamo one koji se protive i negoduju da razumiju da ovakva preraspodjela može imati samo pozitivan pravac jer smo se za takvu, ravnopravnu, državu borili zajedno širom njenih granica. Borci najčasnije armije i pripadnici boračke populacije, kao i u ratu tako i danas, vole glavni grad svoje domovine jer su za njega mnogi dali živote i dijelove tijela, ali isto tako vole i čuvaju svoje granice, bedeme koje moramo pod svaku cijenu čuvati i gradit kao stub i temelj opstanaka države Bosne i Hercegovine – dodaju iz Koordinacije boračkih saveza i organizacija TK.

Od delegata u Domu naroda su zatražili da daju podršku ovako predloženim izmjenama i očekuju da prilikom usvajanja glasaju za takav Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH na sjednici održanoj u ponedjeljak, 24. januara, saopćeno je iz Koordinacija boračkih saveza i organizacija TK.