Bolja zdravstvena zaštita korisnika prava boračko invalidske zaštite u TK

Izmjene odluka, koje će omogućiti bolju zdravstvenu zaštitu korisnika prava boračko invalidske zaštite na području Tuzlanskog kantona, usvojene su na posljednjoj sjednici kantonalne vlade.

Naime, Vlada je usvojila dopunu Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica, a kojom su proširena prava prilikom liječenja i rehabilitacije nakon složenih operativnih zahvata.

Iz resornog ministarstva navode da je, razmatrajući veliki broj zahtjeva i izjavljenih žalbi, utvrđeno da se veliki broj podnosilaca zahtjeva odbija iz razloga što Uredbom nisu propisana određena operativna stanja na osnovu kojih se može odobriti finansijska pomoć prilikom liječenja koje podrazumijeva intenzivni medikamentozni tretman.

Ministar za boračka pitanja TK Fahrudin Skopljak ističe da je ranijom uredbom definisano da se finansijska sredstva mogu odobriti za pomoć u liječenju poslije operativnih zahvata na srcu, glavi i plućima.

Naveo je primjer da se u prethodnoj godini pojavilo nekoliko slučajeva gdje su ljudima odstranjeni bubrezi ili amputirane obje noge, a nisu mogli ostvariti pomoć u liječenju.

Izmjenama spomenute uredbe precizirano je da se sredstva mogu odobriti za pomoć u liječenju i poslije drugih operativnih zahvata, a koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i intenzivni tretman.

Skopljak navodi da je ovom uredbom definisano i da je kod srčanih i moždanih udara rok za podnošenje zahtjeva koji je trajao godinu dana, produžen na tri godine.

Kantonalna vlada usvojila je i Odluku o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Riječ je o ratnim vojnim invalidima za koje poslodavac iz nekog razloga ne uplaćuje doprinos Zavodu zdravstvenog osiguranja.

Skopljak navodi da kantonalna vlada ovom odlukom obavezuje Zavod zdravstvenog osiguranja da za ratne vojne invalide ovjerava zdravstvenu legitimaciju, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa.

Riječ je o odluci koju je kantonalna vlada usvojila ranije, a koja se svake godine izmijeni radi produženja roka za još jednu godinu, kako bi se omogućilo da i u narednoj godini ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice mogu izvršiti ovjeru zdravstvenih legitimacija.

(Fena)