Bingo bi trebao graditi stambene i poslovne objekte na “Pecari 2” u Tuzli

Kolegij gradonačelnika Tuzle prihvatio je i uputio na usvajanje Gradskom vijeću Tuzla Prijedlog regulacionog plana nerealiziranog djela prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli.

Kako TIP saznaje, na ovom prostoru mjesne zajednice Brčanska Malta kompanija Bingo bi trebala graditi stambene i poslovne objekte.

“Očekujemo da kada se ovaj regulacioni plan usvoji da su se stekli uslovi da damo urbanističku saglasnost i odobrenje za gradnju. Veliki investitor i firma Bingo tamo na mjestu tehničkog pregleda treba da gradi stambene i poslovne objekte, što je jako dobro. Ono je sada dosta zapušten prostor i izgleda sablasno.Treba da to bude dobra investicija. Da dobijemo sredstva u budžet na ime rente. Da 50 malih i srednjih preduzeća radi oko te zgrade, a zatim da u toj zgradi neko radi, a neko stanuje”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Provedena je javna rasprava u prostorijama mjesne zajednice Brčanska Malta koja je trajala 30 dana.

“Građani, kao i svi pravni subjekti koji su zainteresovani mogli su uzeti učešće u javnoj raspravi, a imali su mogućnost i pismenim putem da se obrate Službi za prostorno uređenje. Primjedbe koje su istaknute u toku javne rasprave su prihvaćene od strane nosioca izrade, dakle UO Zavod za urbanizam. Došlo je do samo nekih sitnih korekcija u pogledu horizontalnih gabarita pojedinih objekata koji su planirani da se grade na tom području”, istako je šef  Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Omar Hadžić i dodao:

“Došlo je i do jedne izmene kada je u pitanju saobraćaj, a to je da će se između objekata koji su na grafičkom prikazu označeni sa oznakama ‘A’ i ‘B’ planirana saobraćajnica sa kružnim tokom kako bi se poboljšala prohodnost kolskog saobraćaju”.

(Akta.ba)