BiH za smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, na sjednici usvojilo je Plan – utvrđeni doprinos Bosne i Hercegovine (NDC) za period 2020. – 2030. godine.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina izražava namjeru za smanjenjem emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou, u skladu sa smjernicama Pariškog sporazuma, kao i globalnim politikama Evropske unije u skladu sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, koja predstavlja skup smjernica i politika za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će NDC za period 2020. – 2030. godine dostaviti kontakt-instituciji za Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime (UNFCCC) za BiH, u svrhu njegovog dostavljanja prema Sekretarijatu UNFCCC konvencije, saopćeno je iz Vijeća ministara.