BiH rekorder u regionu po žalbama na javne nabavke

Bosna i Hercegovina rekorder je u regionu kada su u pitanju žalbe na postupke javnih nabavki, koji vrlo često traju i duže od godinu, ali i po broju članova komisije koji to rješavaju.

Kancelarija za razmatranje žalbi ima ukupno 17 članova u tri filijale, dok recimo Srbija, koja ima približan broj žalbi, ima devet članova komisije, isto kao i Hrvatska, dok u Crnoj Gori po žalbama na tendere odlučuje sedam članova.

Kada je u pitanju broj žalbi, prema dostupnim izvještajima BiH je rekorder sa 2.901 žalbom u toku prošle godine, a odmah iza nje je Srbija sa 2.728 odluka.

U Srbiji posljednji dostupan izvještaj je onaj za 2015. godinu, dok je u Hrvatskoj i Crnoj Gori onaj za 2016, kada su u radu imali 1.285, odnosno 1.310 žalbi na postupke javnih nabavki.

Iako ima najveći broj članova, Kancelarija za razmatranje žalbi u izvještaju za 2017. godinu navela je da im nedostaje radnika, te da sve službe poslove obavljaju sa smanjenim kapacitetima.

“S obzirom na to da je najveći problem za izvršavanje zadataka nedovoljna kadrovska popunjenost ovog organa, neophodno je popunjavanje radnih mjesta, ali sredstva koja su dodijeljena projekcijom budžeta za 2018. godinu nisu dovoljna za uspostavljanje adekvatne organizacione strukture”, navodi se u izvještaju o radu Kancelarije za razmatranje žalbi za 2017. godinu, a koji će se naći na predstojećoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Prošle godine Kancelarija za razmatranje žalbi, imala je budžet od 2,2 miliona KM, od čega je na plate otišlo 1.578.940 KM, a na materijalne troškove malo manje od 500.000 KM. Ukupni prihodi ove kancelarije bili su 1.390.5545 KM, od čega se na naknade za pokretanje žalbenog postupka odnosi 1,2 miliona KM.

Prema ocjeni mnogih, žalbe na javne nabavke najveći su problem s obzirom na to da se pojedine nabavke godinama odugovlače, a sistem žalbe vrlo često zloupotrebljava. U proteklom vremenu brojni su primjeri zloupotreba žalbe, a najdrastičniji možda kada su u pitanju pasoši ili nabavka opreme za digitalizaciju, jer su ti postupci trajali duže od godinu dana.

“Kancelarija za razmatranje žalbi uglavnom poštuje rokove u kojima odlučuje i tačno je da imamo najveći broj članova, međutim najveći problem je u tome što mi imamo filijale, a onda svaka filijala ima svog izvjestioca koji ima svoja tumačenja. Praktično po istim stvarima imamo različita rješenja, što stvara pravnu nesigurnost i jedna komisija zauzme jedan stav, a druga drugi i onda ne znate šta je ispravno”, rekao je Igor Vukajlović iz Udruženja građana “Tender”.

Kada su u pitanju zloupotrebe, Vukajlović kaže da postoje slučajevi gdje neki aktuelni dobavljač koji već radi s nekom institucijom i preduzećem namjerno produžava postupak javne nabavke jer je njemu u interesu da što duže ta institucija ili javno preduzeće ne izabere novog dobavljača.

(nezavisne.com)