Bh. građani sve više traže stambene kredite

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je rezultat anketa o kreditnoj aktivnosti građana naše zemlje za prva tri mjeseca 2022. godine.

 

Upitnik za anketu sadržavao je 16 standardnih pitanja o ostvarenim i očekivanim promjenama na strani ponude i potražnje za kreditima: 4 pitanja se odnose na buduće i 12 pitanja na ostvarene promjene.

 

Pitanjima su obuhvaćene tri kategorije kredita: krediti ili kreditne linije preduzećima, stambeni krediti stanovništvu i potrošački i nenamjenski krediti.

 

U prvom kvartalu 2022. godine došlo je do neznatnog pooštravanja kreditnih standarda za kredite preduzećima (neto procenat -14%). Blago pooštravanje kreditnih standarda odnosi se na odobravanje kratkoročnih kao i dugoročnih kredita preduzećima, navode iz Centralne banke BiH.

 

“Faktori koji su uticali na pooštravanje standarda su percepcija rizika i spremnost na preuzimanje rizika (neto procenat -14% ). Ostali faktori, konkurencija drugih banaka i troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja, nisu imali uticaja na kreditne standarde banaka koji se primjenjuju u procesu odobravanja kredita i / ili kreditnih linija preduzećima” naveli su iz Centralne banke.

 

Prema izvještajima banaka, spremnost na preuzimanje rizika, troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja uticali su na ovo ublažavanje standarda, dok su ostali faktori nepromjenjeni i nisu imali uticaja na kreditne standarde koji se primjenjuju u odobravanju kredita stanovništvu – dodali su iz Centralne banke BiH.

 

Banke su izvijestile da je u prvom kvartalu 2022. godine došlo do povećanja potražnje stanovništva za kreditima, što je u skladu sa očekivanjima iz prethodnog kruga izvještavanja. Porast potražnje za stambenim kreditima je vrlo naglašen, dok je porast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima nešto manji.