Asfaltirana nova dionica regionalnog puta Sapna – Priboj

Jučer je asfaltirana nova dionice regionalnog puta R456 Sapna – Priboj. Radi se o dijelu ugovorene dionice puta od Goduša prema Rastošnici u dužini od 800 metara na kojoj radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.
Još jedan dio puta u dužini od 700 metara na kojem radi građevinsko preduzeće Papilon d.o.o. Čelić, a koji prolazi kroz naselje Rastošnica, gotovo da je spreman za asfaltiranje ali su radovi malo usporeni zbog izgradnje mosta na rijeci Janji koji također radi ovo preduzeće.
Radovi na izgradnji preostale dionice regionalnog puta R456 Sapna – Priboj, u dužini nešto većoj od 2 kilometra su također ugovoreni i biće odmah nastavljeni a njihovim završetkom kompletan put R456 Sapna – Priboj će biti završen.
Rekonstrukciju i sanaciju puta finansira Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona a vrijednost radova koji su ugovoreni krajem prošle godine iznose 3,6 miliona konvertibilnih maraka.