Administrativni problemi prepreka za investicije u BiH, četiri općine izuzetak

Za pokretanje poslovanja u Bosni i Hercegovini potrebno je sprovesti 12 procedura i čekati 65 dana, što je daleko od regionalnog prosjeka, upozoravaju stručnjaci.

Osim ovih problema, za pojedine investitore poslovanje u BiH je kao noćna mora, zbog brojnih administartivnih barijera.

Iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH ističu i pojedine pozitivne primjere, ponajviše na lokalnom nivou.

Kako je u razgovoru za Fokus.ba istakla savjetnica za odnose sa javnošću FIPA-e Jasmina Dževlan, tokom 2017. godine povećan je broj općina koje su dobile BFC – certifikat o povoljnom poslovnom okruženju.

“U tim općinama došlo je i do povećanog broja zaposlenih, i investitori su pozitivniji u svojim izjavama vezano za uslove poslovanja. To su Tešanj, Goražde, Teslić i Žepče”, rekla je Dževlan za Fokus.ba.

Činjenica da je Dooing Business rangirao BiH na daleko 175. mjesto po pitanju počinjanja poslovanja mnogo utječe na rejting BiH kod investitora.

“A jedno od pitanja koje investitori ističu tokom sastanaka jeste i komplikovana i duga procedura registracije, preregistracije, promjene adrese i slično, koje se vrše kod registarskih sudova. Po navodima investitora, najveće barijere su politička i pravna nepredvidivost, dakle stalne izmjene propisa, neujednačeni propisi itd., a zatim rokovi i procedure za izadavanje dozvola, registracija firme, predugi sudski sporovi, neuvezanost institucija koje izdaju dozvole itd. Ukoliko bi se pojednostavile procedure, smanjili rokovi za izdavanje dozvola i slično, to bi značajno doprinjelo poboljšanju uslova poslovanja u BiH”, navela je Dževlan.

S obzirom da je pitanje registracije firmi u nadležnosti regisarskih sudova (Bihać, Orašje, Tuzla, Zenica, Goražde, Travnik, Mostar, Široki Brijeg, Sarajevo i Livno) te da entitetski propisi regulišu ovo pitanje (Zakon o registraciji privrednih subjekata FBiH, Zakon o privrednim društvima FBIH, Zakon o upravnom postupku FBiH itd.), to pokazuje dodatnu složenost sa kojom se suočavaju investitori.

“Iskustva firmi variraju, ali sam rok je i dalje predug u praksi i traži se da se on svede na zakonom utvrđenih 5 dana. Ali, s obzirom da su pokrenute aktivnosti vezane za osnivanje one-stop-shops za registraciju firmi u svim kantonima nadamo se da će ovo pitanje biti prevaziđeno. FIPA je u prethodnom periodu dala prijedlog da se registracija firmi izmjesti iz sudova, kao kod drugih zemalja koje su ovo pitanje riješile na jednostavan način, te provođenje najavljenog online sistema registracije firme. Kada je riječ o nadležnostima kantona, uglavnom su isti problemi, a tiču se izdavanja različitih dozvola i u tom procesu postoji značajan broj poteškoća koje znatno otežavaju poslovanje”, zaključila je Dževlan.

(Fokus.ba)