76 javnih projekata u TK u vrijednosti skoro 265 miliona KM

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina. Ovaj dokument se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama, a pripremljen je na osnovu podataka u obrascima o projektima koje su Ministarstvu privrede dostavila druga ministarstva i jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

U Nacrt Programa javnih investicija uvršteno je 76 projekata ukupne planirane vrijednosti skoro 265 miliona KM. Od ovog iznosa oko 62,6 miliona KM se odnosi na 28 kandidovanih projekata, a oko 202,2 miliona KM na 48 projekta u implementaciji. Pored navedenog, u Nacrt Program javnih investicija uključeno je i 28 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od skoro 30 miliona KM za program podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

Nakon donošenja Nacrta Programa javnih investicija, a u cilju što kvalitetnije izrade konačne verzije Programa bit će provedene konsultacije i usaglašavanja. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina će se koristiti kao osnova kod izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona koji obuhvata planski period 2023-2025. godina.