480 hiljada KM za podršku povratku prognanih lica

Vlada TK je donijela Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu „Podrška povratku prognanih lica“, za što je ove godine planirano 480.200,00 KM.

Ovaj program, prema iskazanim potrebama za hitne intervencije na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi u zonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima koji su neophodni za pružanje minimumauslova za smještaj raseljenih lica, obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u iznosu 200.000,00 KM.

Na osnovu potreba koje iskazuju općine i gradovi u kojima traje proces povratka, ličnihobraćanja povratnika, prispjelih aplikacija na raspisane javne pozive, uslova u kojima žive povratnici, a koji su identifikovani na licu mjesta na terenu,neosporna je potreba za ulaganjem u finansiranje projektnih ideja povratnika zaodrživi povratak u 2021. godini.

Za ove namjene planirano je 260.200,00 KM. Dok je za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, za što je planirano 20.000,00 KM.