Zvizdić: Sredstva od akciza isključivo za izgradnju infrastrukture

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić rekao je u intervjuu za portal Klix.ba kako će od entitetskih vlada tražiti jasnu podršku setu zakona o akcizama s obzirom na to da su pojedini entitetski zvaničnici tvrdili da postoje i druge alternative za izgradnju autoputeva.
– U vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o akcizama postoji nekoliko činjenica na kojima možemo bazirati potrebne projekcije, odnosno hodogram dešavanja u vezi sa mogućim upućivanjem zakona u parlamentarnu proceduru. Prva nesporna činjenica jeste da će sredstva od akciza na naftu i goriva biti korištena isključivo za izgradnju saobraćajne infrastrukture, a ne za “krpljenje” budžetskih rupa kako to pokušavaju spinovati predstavnici opozicije. Druga činjenica sa kojom su detaljno upoznati svi koji učestvuju u procesima odlučivanja, i koja je više puta jasno i detaljno obrazložena, jesu višestruki benefiti koje bi BiH imala, posebno u segmentu dalje izgradnje koridora Vc i proširenja mreže magistralnih puteva na teritoriji čitave BiH – rekao je Zvizdić.
Pojašnjava da je riječ o jedanaest dionica na Koridoru 5C u ukupnoj dužini od 85 km u prvoj fazi, sanaciji i izgradnji brojnih dionica magistralnih pravaca u ukupnoj dužini većoj od 200 km, izgradnji tzv. “trećih traka” u dužini od 110 km, o trinaest zaobilaznica oko bh. gradova, sanaciji i izgradnji više desetina tunela i mostova, itd.
– Dakle, ne postoji nijedan dio BiH na kojem ne bi bio realiziran neki od projekata cestogradnje – naglasio je Zvizdić.
Treća činjenica jeste da su cijene goriva kao i akcize u BiH najjeftinije i najmanje u regionu, posebno u odnosu na Srbiju i Hrvatsku, kao i da cijene roba i usluga nisu pratile drastičan pad cijene nafte u posljednjih par godina, što vodi ka zaključku da povećanje akciza ne bi vodilo ka drastičnoj promjeni indeksa cijena roba i usluga.
Četvrta činjenica jeste da izgradnja infrastrukture ima multiplikativni karakter i da vodi ka potrebnom angažovanju domaćih kompanija i otvaranja novih radnih mjesta, te povećanju ukupne konkurentnosti BH privrede.
– Što se tiče hodograma mogućih dešavanja, on je sljedeći: početni korak je da Upravni odbor UIO izradi i prema Vijeću ministara BiH uputi prijedlog seta zakona koji uključuje i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Poslije toga očekujemo jasnu i transparentnu podršku Vlada entiteta, a posebno resornih ministarstava i javnih preduzeća koja se bave izgradnjom autoputeva i puteva jer će oni, a ne Vijeće ministara BiH, koristiti i implementirati sredstva od prikupljenih akciza na naftu i biogoriva. Ovo posebno naglašavam, i na stavovima entiteta ćemo insistirati, jer smo nerijetko sa toga nivoa slušali da osim akciza postoje i neke druge alternative za izgradnju autoputeva i magistralnih cesta, pa zbog toga sa velikim zanimanjem očekujemo, ili da se da nedvosmislena podrška usvajanju zakona o akcizama, ili da nam se obrazlože teoretski i praktični modeli tih alternativa. Uz stavove entitetskih institucija, očekujemo i pozitivne stavove struke koji su i ranije jasno prezentirani, i koji će, barem za mene, biti ključni orijentir za dalje djelovanje – kazao je Zvizdić.
Poslije toga set zakona može ići na Vijeće ministara, pri čemu Zvizdić očekuje da članovi Vijeća ministara BiH dođu sa jasnim stavovima koji će pokazati da li postoji politički dogovor, odnosno jasna parlamentarna većina.
– Ovdje posebno naglašavam da je neophodno usmjeriti fokus na političke partije koje čine postojeću vladajuću koaliciju na nivou BiH, i koja još uvijek u Parlamentarnoj skupštini BiH ima numeričku većinu. Zadatak koalicionih partija, a ne Vijeća ministara, jeste da se osigura konsenzus unutar koalicije i da brojčana postane i stvarna većina, jer će to biti conditio sine qua non da se ponovo krene u proceduru predlaganja seta zakona. Ako se uz zastupnike iz pozicije, osiguraju glasovi zastupnika i iz drugih zainteresiranih partija, to će predstavljati dodatnu podršku usvajanju ovog važnog seta zakona rekao je Zvizdić.
Predsjedavajući je naglasio kako se ne može postići, a ni očekivati, puna efikasnost rada Vijeća ministara BiH bez stabilne većine u Parlamentarnoj skupštini BiH.
– Svjedoci smo da u posljednje vrijeme koaliciona većina ne funkcionira u punom kapacitetu i mislim da će, s obzirom na to da je izborna kampanja već počela, selektivna podrška ostati kao dominantna matrica djelovanja. Nažalost, takav pristup je u posljednjih nekoliko mjeseci već postao dio prakse, jer zakoni koje Vijeće ministara usvoji jednoglasno, a uputili smo u dosadašnjem mandatu više prijedloga zakona nego bilo koje Vijeće ministara u istom periodu prije nas, ne dobivaju podršku koalicije u parlamentarnoj proceduri. Prema tome, nestabilnost parlamentarne većine će sasvim sigurno biti otežavajuća okolnost za budući uspješan rad Vijeća ministara BiH, kao jednog od ključnih generatora evropskih i ekonomskih procesa, jačanja vladavine prava i unapređenja regionalne i međunarodne saradnje – rekao je, između ostalog, Zvizdić za portal Klix.ba.