Zvizdić: Novac od akciza na gorivo usmjeriti na izgradnju autocesta i cesta

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić oglasio se povodom novog prijedloga Zakona o akcizama.

„U vezi sa najavljenim nastavkom sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj se očekuje usvajanje prijedloga Zakona o akcizama koji će biti upućen prema Vijeću ministara BiH, pozivam članove Upravnog odbora, posebno predstavnike entiteta, da postignu  saglasnost o tekstu Zakona koji će sadržavati potreban nivo transparentnosti  i jasno definisanu namjenu sredstava”, naveo je Zvizdić.

Iz  svih dosadašnjih relevantnih javnih istupa nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti, kao i brojnih predstavnika privredne i akademske zajednice, kako navodi on, evidentno je da sredstva koja će biti prikupljena od povećanja akciza na gorivo moraju biti isključivo namijenjena i usmjerena na izgradnju autocesta i cesta u Bosni i Hercegovini.

“Jedino tako definisana namjena sredstava, stvara potrebnu pretpostavku i otvara realne mogućnosti za usvajanje zakona. Akcize su pokrenute zbog izgradnje autocesta i cesta, s namjerom pokretanja novog investicionog ciklusa, povećanja ukupne konkurentnost i stvaranja mogucćnosti za otvaranje novih radnih mjesta.  Zbog toga, svi istinski zagovornici novih investicija u sektoru cestogradnje, očekuju da Zakon o akcizama bude odraz takvih razvojnih ideja i planova“, ističe predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

(Fena)