Zbog vremenske prognoze sve službe zaštite i spašavanja u stanju maksimalne mobilnosti

Mjesne zajednice Dokanj i Breške i naselje Brčanska Malta su  pretrpjeli znatnu štetu na stambenim i poslovnim objektima  usljed obilnih padavina koje su uzrokovale povećanje vodostaja rijeke Soline. Ekipe Civilne zaštite i sve službe za spašavanje građana su reagovale na vrijeme te bili dostupni građanima.

„Gdje smo god imali prijave, ekipe su izašle na teren  Prema našim informacijama mi smo do sada, tj naš Operativni centar je zaprimio devet prijava. Date su određene preporuke i provedene  su aktivnosti na otklanjanju posljedica“ rekao je Miralem Mulać, Služba civilne zaštite Grada Tuzla

Najveća šteta zabilježena je u gornjem slivu rijeke Soline, gdje su bujični potoci napravili štetu na nekoliko stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata. Šteta je zabilježena i u mjesnim zajednicama Dokanj, Hidani, Tetima i Čaklovići. Osim oštećenja na objektima bujica je prouzokovala i oštećenja na mostovnim konstrukcijama.

„Osim ošćetenje u loklanoj cestama u MZ Solina, Dokanj, Brčanska matla, registrovana su oštećenja na mostovima  na ovim vodotocima u slivu rijeke Soline u smislu potkopavanja  mostova.“ istakao je Nedžad Delić, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ

Rijeka Solina se izlila iz svog korite i u blizini OŠ Brčanska Malta i poplavila dvorište škole i obdaništa, okolnih podruma u stambenim objektima i parking, te su na terenu intervenisali vatrrogasci i druge gradske službe zaštite i spašavanja.

„Tu smo hitno izašli na teren da se opere taj mulj, nanos od rijeke Soline koja je poplavila veliko dvorište. Sve se opralo, dezinfikovalo, zahvaljujući Službama za spašavanje odrađeni su svi poslovi na vrijeme i nadam se da su građani zadovoljni“ dodao je Sead Mustajbašić, Služba civilne zaštite Grada Tuzla

Iz Gradske službe napominju da su odmah po prestanku padavina  krenuli riješavati problem, te da je brzina reagovanja spriječila veću katastrofu.

„Odmah se pristupilo spriječavanju šteta u vidu čišenja slivnika da ne bude poplava u nekim dijelovima grada kao npr u Domu zdravlju i u toku je otklanjanje šteta“ rekao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Zbog vremenske prognoza koja za ovu sedmicu najavljuje padavine, sve službe grada Tuzla, kao i sve službe za spažavanje su u stanju maksimalne mobilnosti. Zbog najavljenih padavina i sami građani bi trebali pregledati  i očistiti odvode, ukloniti smeće, koje je, jedan od glavnih uzroka začepljenja kanala, poručili su nadležni.