Zbog teškog položaja rudari Kreke najavljuju štrajk

Sindikalni odbor Rudnika uglja ”Kreka” u Tuzli jednoglasno je donio odluku o najavi štajka Upravi ZD Rudnici uglja ”Kreka” ukoliko do 25. septembra Uprava ne izvrši isplatu plaće, toplog obroka, naknade za prijevoz, zdravstvenog osiguranja, a traže i potpuno poštivanje svih obaveza prema uposlenicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Sindikat je najavio da će, ukoliko se ne uvaže radnički zahtjevi, štrajk početi 26. septembra u 7.00 sati u svim rudnicima, organizacionim jedinicama i Direkciji Društva u ZD rudnici uglja ”Kreka” u Tuzli.

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja ”Kreka” u Tuzli danas je na svojoj redovnoj sjednici razmatrao izuzetno teško stanje koje je proizvedeno blokadom računa društva od Porezne uprave FBiH, Uprave za indirektno oporezivanje, na osnovu tužbi dobavljača i ostalih, a zbog čega  je isplata augustovske plaće postala upitna.

Sindikat rudnika ”Kreka” je od ranije prepoznao ovu problematiku i preko Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je 9. maja ove godine  upozorio Vladu Federacije BiH, Poreznu upravu FBiH, JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i Upravu ZD rudnici uglja ”Kreka” u Tuzli da se navedena problematika ne može i dalje ignorisati, jer itekako predstavlja potencijalnu opasnost da u određenom vremenskom periodu doprinese potpunom kolapsu nekih rudnika uglja i ponudio prijedlog rješenja, navodi se u saopćenju Sindikata.

Međutim, Sindikat rudnika ”Kreka” je nezadovoljan činjenicom da niko od nadležnih za rješavanje navedenog problema nije našao za shodno da odgovori i ispoštuje prijedlog Sindikata, čime bi se osiguralo efikasno funkcionisanje rudnika.

Rudari ”Kreke” su u augustu iskopali 198.000 tona uglja. Ovaj izvanredan rezultat je, kako se navodi, isključivo plod  zalaganja rudara i rudarske snalažljivosti i još više dobija na značaju ako se uzme u obzir odnos vladajućeg društva prema realizaciji investicione faze 2016-2018. godina za rudnike ”Kreka” koja iznosi svega tri posto od obećanih ulaganja.

(Fena)