Završena sezona grijanja u Tuzli

Obavještavamo korisnike usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla da je dana 26.4.2022. godine zvanično završena sezona grijanja 2021/2022, a u skladu sa članom 57 “Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije” za grad Tuzla:

“Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra, a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12°C ili manje za početak sezone ili 12°C ili više za kraj sezone. Isporuka toplinske energije je kontinuirana (sa noćnim režimom od maksimalno 8 sati ).”

Dana 26.4.2022. godine će uposlenici D.D. “Centralnog grijanja” Tuzla pristupiti proceduri isključenja toplinskih podstanica i postavljanja podešenja u ljetnji režim rada za podstanice kojima upravlja D.D. “Centralno grijanje” Tuzla. Cirkulacija radnog medija sa izvora toplotne energije bit će zaustavljena 26.4.2022. godine. Stoga obavještavamo i sve korisnike koji su vlasnici podstanica u svojim objektima da od tog dana trebaju sa svojim serviserima pristupiti isključenju toplinske podstanice i postavljanju podešenja u ljetnji režim rada.