Završena 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Protekle sedmice je završena 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac koja je prekinuta 28.09.2023. godine nakon obrađenih 13 tačaka.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2023. godine. Usvojen je i Prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja Grada Gradačac u 2023. godini.

Gradska priznanja u 2023. godini, dodjeljuju se:

-PRIZNANJE „ZLATNI GRB GRADA“

Neformalnoj grupi fizičkih lica – resornim pomoćnicima komandanta brigade Vojne jedinice 5463

Gradačac, odnonosno 213. Viteške motorizovane brigade Armije Repubilike Bosne i Hercegovine Gradačac:

1. Osmanu Kavazoviću, pomoćniku komandanta brigade za moral, vjerska pitanja i informisanje;

2. Emiru Selmanoviću, pomoćniku komandanta brigade za bezbijedonosne poslove;

3. Osmanu Novaliću, pomoćniku komandanta brigade za bezbijedonosne poslove;

4. Enesu Sarajliću, pomoćniku komandanta brigade za pozadinu/logistiku;

5. Mersedu Sokoljakoviću, pomoćniku komandanta brigade za ratnu popunu i personalne poslove.

Udruženju boraca Gradačac

-PLAKETA „ZLATNI ZMAJ“

1. Hasan Jašarević,

2. Moto Klub „Zmaj 1974

Usvojen je Prijedlog odluke o  raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području grada Gradačac kao i Nacrt odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica.

S dnevnog reda skinute su tačke vezane za kadrovska rješenja za Gradsku izbornu komisiju Gradačac.

Usvojeni su izvještaji o procijenjenoj šteti od prirodne nesreće poplava, klizišta, grada i olujnog vjetra kao i izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera uz zaključak da se pokrenu aktivnosti za izgranju stočnog groblja na području grada Gradačac.

Na dnevnom redu nalazile su se i Informacija o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac za period januar-juni 2023., Informacija o stanju bezbijednosti na području grada Gradačac za period juli – avgust 2023. godine. i Informacija o poduzetim aktivnostima po Zaključku Gradskog vijeća broj: 01-04-235/23, sa vanredne sjednice održane 12.08.2023. godine. Nakon diskusije gradski vijećnici su primili k znanju ove informacije uz zaključak da Gradsko vijeće Grada Gradačac zahtjeva od direktora Uprave policije da dostavi detaljniji izvještaj o poduzetim aktivnostima vezanim za događaj od 11.08.2023.  I o stanju bezbjednosti na teritoriji grada Gradačac obzirom da Gradsko vijeće smatra da u dostavljenom izvještaju nije dostavljena adekvatna informacija  o navedenom događaju. Drugi zaključak se odnosi na poboljšanje i hitno pristupi  kadrovskoj popunjenosti rukovodećih pozicija u Policijskoj upravi Gradačac kao i poboljšanje materijalne i tehničke opreme Policijske uprave Gradačac.

Gradsko vijeće upoznato je s Informacijom – presjek finansijskog stanja u NK “Zvijezda Gradačac” sa 30.08.2023. godine (po zaključku Gradskog vijeća) gdje su gradski vijećnici donijeli zaključak da nalažu nadležnoj gradskoj službi da zahtjeva od NK Zvijezda finansijski izvještaj s presjekom stanja na dan 31.10.2023. godine koji je urađen od strane ovlaštene finansijske institucije ili ovlaštenog knjigovođe kao i pisani izvještaj o nastanku određenih dugovanja NK Zvijezda s navođenjem imena članova Uprave koji su u to vrijeme upravljali ovim sportskim kolektivom. Također je zatraženo hitno sazivanje Skupštine I imenovanje legitimnih predstavnika Kluba.

Gradski vijećnici su primili k znanju I Informaciju o stanju u Rukometnom klubu „Gradačac 1954“ (po zaključku Gradskog vijeća).

Nakon ove tačke iscrpljen je dnevni red 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Grad Gradačac