Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH – Više novca za Fond solidarnosti smanjilo bi liste čekanja

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacija Bosne i Hercegovine upozorava da je potrebno izdvajati što je moguće više sredstava za Fond solidarnosti kako bi mogli financirati nabavku lijekova i usluge iz njihove nadležnosti za kojima je, kako navode, sve veća potreba.

 

– Iznos koji se izdvaja za Fond solidarnosti nije ni blizu dovoljan, u odnosu na potrebe, te se zbog toga stvaraju liste čekanja što je veliki problem Zavoda. Da bi se ti problemi nadišli i smanjile liste čekanja potrebno je povećati iznos sredstava iz proračuna FBiH koji se izdvaja za Fond solidarnosti, što je u interesu svih pacijenata – naglašeno je u izjavi za Fenu iz Zavoda.

Napominju da je svakodnevno u porastu broj oboljelih te su sve veće potrebe za lijekovima i medicinskim uslugama, kako uopće tako i za lijekovima i uslugama koje se financiraju iz Fonda solidarnosti.

– Uz kontinuirana zalaganja za povećanjem sredstava Fondu solidarnosti, Zavod poduzima i druge aktivnosti u interesu pacijenata. Tako, uz dvadesetu obljetnicu Fonda, pušta u rad redizajniranu web stranicu kreiranu prema potrebama korisnika odnosno prilagođenu pacijentima – naglašavaju.

Kako ističu, u proteklih dvadeset godina Zavod je ostvario sredstva od 2,5 milijarde KM, od čega su 78 posto sredstva po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, te 17 posto sredstva iz proračuna FBiH i pet posto sredstava iz drugih izvora.

– Od ukupno ostvarenih sredstava utrošeno je 43 posto za zdravstvene usluge, 41 posto za lijekove, deset posto za potrošni medicinski materijal i šest posto za liječenje u inozemstvu. Lijekove iz sredstava Fonda solidarnosti dobilo je skoro 215.000 pacijenata. Više od 40.000 pacijenata korisnici su potrošnog medicinskog materijala ( hemodijaliza, trakice za šećer ), od osnutka Fonda – navodi se.

U dvadeset godina postojanja, iz sredstava Fonda solidarnosti financiran je veliki broj složenih operativnih zahvata iz oblasti kardiohirurgije, neurohirurgije, ortopedije, transplantacije organa, usluga radioterapije u tretmanu malignih oboljenja, te mnoge druge usluge i lijekovi odobreni Listama lijekova i usluga financiranih iz Fonda solidarnosti.

Kako se naglašava, financirano je oko 94.000 medicinskih usluga iz oblasti invazivne i interventne kardiologije i najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti kardiohirurgije.

Uz navedeno financiranje lijekova i usluga u Bosni i Hercegovini, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH ima zaključene ugovore i sporazume sa brojnim inozemnim klinikama i redovito, kad za to postoji potreba, upućuje pacijente na liječenje u inozemstvo što se također financira iz sredstava Fonda solidarnosti.

Prema podacima Zavoda, dosad je na liječenje u inozemstvu upućeno oko 3.660 pacijenata, a za troškove njihovog liječenja izdvojeno je skoro 138 miliona konvertibilnih maraka iz sredstava Fonda solidarnosti.

Navedene brojke, u proteklih dvadeset godina, argumentiraju važnost postojanja i potrebe Fonda solidarnosti, koji obilježava dvadesetu obljetnicu postojanja.

Temeljem Zakona o zdravstvenom osiguranju, Vlada FBiH utemeljila je u maju 1998. godine Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacija Bosne i Hercegovine radi obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve kantone u FBiH, kao i provođenje prava temeljem konvencija, drugih međunarodnih sporazuma i ugovora, te obavljanja poslova obveznog zdravstvenog osiguranja.

Istim Zakonom utemeljen je 1.07.2002.godine Fond solidarnost Federacije Bosne i Hercegovine u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za provođenje prioritetnih zdravstvenih programa od interesa za FBiH, kao i za pružanje prioritetnih, najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specifičnih djelatnosti. Novac za te svrhe osigurava Federalni zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje.

– Utemeljenja Fonda solidarnosti od velikog je interesa svim osiguranim osobama u FBiH. Tako je omogućeno liječenje od najtežih oboljenja za sve osiguranike, bez obzira iz koje su kantona, pod istim uvjetima neovisno o financijskoj moći kantonalnih zavoda.

Novac Federalnog fonda solidarnosti osigurava se dijelom iz doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, a dijelom iz proračuna FBiH putem transfera resornog ministarstva. Od novca Fonda solidarnosti financiraju se usluge i lijekovi, temeljem Liste zdravstvenih usluga koje se financiraju sredstvima federalnog Fonda solidarnosti i Liste lijekova Fonda solidarnosti koje donosi Vlada Federacije BiH.

RTV Slon/Fena