Zaraženi korona virusom moći će glasati na izborima

Birači koji na dan lokalnih izbora budu imali virus korona, ili su pak u izolaciji, ili na bolničkom liječenju pravo glasa moći će da ostvare preko kovertiranog glasačkog listića, koji će im donijeti poseban mobilni tim čiji barem jedan član mora imati specijalnu zaštitnu opremu.

Navedeno je to u Pravilniku o dopunama i izmjeni Pravilnika o sprovođenju izbora u BiH, s tim što ostaje nejasno kako će svoje pravo glasa ostvariti birači koji 15. novembra budu u bolničkim posteljama, s obzirom na zabrane posjeta u bolnicama, a koje su sve punije usljed sve nepovoljnije epidemiološke situacije.

U ovom pravilniku se navodi da je birač koji je pozitivan na kovid-19, ili ima akt o izolaciji, ili se nalazi na liječenju dužan najkasnije u roku od 72 sata prije izbora putem maila, faksa ili telefonskih aplikacija, ili putem drugog lica, dostaviti Izbornoj komisiji zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, odnosno nalaz koji potvrđuje da ima koronu ili akt da je u izolaciji, odnosno hospitalizaciji.

“Birač kojem je dijagnostikovan kovid-19 nakon isteka roka od 72 časa prije izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje dužan je dostaviti najkasnije na dan izbora”, navodi se u ovom pravilniku.

Izborna komisija dužna je da formira najmanje jedan poseban mobilni tim u čijem sastavu je po mogućnosti najmanje jedan zdravstveni radnik.

“Predsjednik ili najmanje jedan član posebnog mobilnog tima mora biti opremljen specijalnom zaštitnom opremom, koja obavezno sadrži zaštitni kombinezon, masku, zaštitnu kapu, rukavice, adekvatnu zaštitu obuće i, po mogućnosti, vizir”, navedeno je u pravilniku.

Izborna komisija na osnovu dobijene dokumentacije sačinjava plan rada na terenu, koji sadrži spisak birača pozitivnih na virus korona, odnosno birača kojima je određena izolacija ili hospitalizacija, sa njihovim adresama i kontakt telefonima.

Zadatak za posebni mobilni tim je da obiđe svako redovno biračko mjesto koje ima evidentirane birače koji iz spomenutih razloga ne mogu doći na glasanje, te preuzme koverte, kao i glasačku kutiju i ostali potreban materijal.

Određeno je da birač koji je pozitivan na kovid-19 glasa isključivo putem drugog lica. Birač koji je u izolaciji u svojoj kući glasa lično, osim ako zahtijeva i predsjednik posebnog mobilnog tima odobri da glasa putem drugog lica.

“Poseban mobilni tim tokom svog rada ne ulazi u kuću ili stan birača, osim u ustanove, ukoliko odlukom nadležnog organa ulaz u tu ustanovu nije zabranjen, te obavezno održava propisanu distancu”, navodi se u ovom pravilniku.

Ovako prikupljeni glasački materijal odlaže se na posebno mjesto u skladištu Izborne komisije, te se vrši dezinfekcija, a potom se dostavlja u centar za brojanje.

(RTV SLON)