Zakazane dvije sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona: Skupština TK o probemima u UKC-u Tuzla

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 19.6.2023. godine, zakazane su dvije sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona: 11. sjednica – hitnog karaktera i tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

11. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera bit će održana u srijedu, 21.6.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:
1. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na dešavanja u JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac
2. Razmatranje Informacije o poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona u periodu maj-juni 2023. godine
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o neposrednom učešću u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu

Tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na temu “Problemi i iznalaženje rješenja na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla” zakazana je za četvrtak, 6.7.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

(Služba Skupštine Tuzlanskog kantona)