Zakazana sjednica Skupštine TK, planirano sedam tačaka dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je  51. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona koja će biti održana u ponedjeljak, 31.1.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje sedam tačaka dnevnog reda:

  1. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
  3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
  4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  5. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  6. Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 30. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21)
  7. Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2021. godine (sa pregledom zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu)

Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostrožnosti od širenja korona virusa, saopšteno je iz Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.