Za završetak sanacije brane Modrac nedostaje 600 hiljada KM

Poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, ali i Tuzlanski kanton 2014. godine oštetile su branu jezera Modrac. Sanacija ni nakon sedam godina od tada nije završena. Kako bi u konačnici projekat sanacije bio završen potrebno je realizirati četvrtu fazu za koju nedostaje 600 hiljada KM. Građani su u strahu, jer svaka naredna velika poplava mogla bi dodatno oštetiti branu.